Концептуальна модель маркетингу медичних послуг в імітаційному моделюванні системи охорони здоро

Концептуальна модель маркетингу медичних послуг в імітаційному моделюванні системи охорони здоров'я

Моделювання системи охорони здоров'я, зокрема пошук оптимальних моделей діяльності лікувально-профілактичних заснувань (ЛПУ) системи обов'язкового медичного страхування (ОМС), являє собою приклад трудноформализуемой, з погляду математики, задачі.

Проте, рішення подібних задач починає успішно здійснюється на основі методів моделювання з використанням сучасних систем штучного інтелекту – нечіткої логіки, нейросетевых технологій, методів імітаційного моделювання.

Дії керівника по керуванню лікувально-профілактичним заснуванням, що функціонує в системі ринкових відносин, особливо в умовах нестабільного фінансування, вимагають постійного аналізу різних варіантів можливих управлінських рішень.

Миниминизация витрат, перехід на нові фінансові інструменти, оптимізація матеріально-технічної і кадрової бази відповідно до параметрів характеризующими якість медичної допомоги (КМП) – от далеко не повний перелік деяких насущних задач, розв'язуваних керівником ЛПУ в рамках реформування охорони здоров'я.

У сучасних умовах широкого впровадження в лікувально-профілактичних заснуваннях інформаційних технологій актуальні наукові дослідження, що розкривають роль і ступінь формалізації управлінської і лікарської діяльності і можливості ее моделювання.

Програми ситуаційного моделювання, у принципі, дозволяють динамічно й оперативно програвати різні сценарії розвитку подій, здійснювати пошук оптимизационных станів системи керування і прогнозувати з високою часткою імовірності результат тех або інших дій.

Для розуміння сутності перекладу лікувально-профілактичних заснувань з адміністративно-управлінської системи в систему з елементами ринкових отношений, у рамках основ моделювання маркетингової системи медичних послуг пропонується використання концептуальної структурно-логічної моделі системи охорони здоров'я представленої на малюнку 1.

Рис.1. Модель медичної діяльності маркетингової системи

Концептуальна модель досліджуваного об'єкта характеризується як модель абстрактного, описового типу, у якій відбиті парадигма і визначені представлення дослідника про сутність форми, змісту і, зокрема, процесів функціонування досліджуваного об'єкта, у границях, обумовлених поставленими цілями.

Представлена концептуальна модель відрізняється від чисто словесного опису системи охорони здоров'я ринкових відносин визначеним рівнем формалізації. Хоча рівень представленої моделі досить високий, щоб назвати її математичної, але разом з тим, можливий і достатній ступінь її формалізації дозволяє дати чітке математичне формулювання при постановці і рішенні приватних задач.

Наукові дослідження дозволили здійснити побудова системної логистической моделі на основі характеристик структурно-логічних зв'язків елементів маркетингової системи, умовно названих тріадами [1]. Розкрито і приведені співвідношення понять загального маркетингу і маркетингу медичних послуг [2]. Розроблено і представлені способи формалізації окремих видів медичної діяльності [3,4], як одного з методів, використовуваного при впровадженні систем імітаційного моделювання в охороні здоров'я.

Логічно здійснений перехід від моделі системи, що представляється, маркетингу медичних послуг і формализации формалізації до методу структурного моделювання.

Системно представлене сімейство блок-схем і модулів (агрегатів), що послідовно розкривають логіку і функціональну сутність зв'язків і взаємин елементів, що характеризують медичну діяльність при ринкових отношениях [5].

Приклад одного з таких агрегатів представлений на малюнку 2, де SPO –случай медичного обслуговування, PC – пацієнт, MP – медична процедура, Cost MP – вартість медичної процедури.

Рис.2. Агрегат попиту на медичну процедуру

Концептуальна модель системи маркетингу медичних послуг дозволяє здійснювати постановку деяких приватних задач і побудова класу можливих ситуаційних моделей, для використання в системах структурного імітаційного моделювання.

Логічним етапом розвитку концептуальної моделі маркетингової системи, як парадигми ситуаційного моделювання в охороні здоров'я, з'явилася побудова математичних моделей і проведення досліджень науково-прикладного значення по побудові й іспиту імітаційних моделей лікувально-профілактичного заснування, що складає з одного лікаря, що лікує хворих з одним, двома чи декількома діагнозами. Проаналізовано залежність деяких умовних параметрів якості роботи лікаря від способів оплати його праці [6].

З використанням засобів системи структурного моделювання iThink Analyst v4.0.2 фірми High Performance Systems, Inc., на базі Владимирського державного університету при спільному співробітництві Владимирського обласного фонду ОМС і Владимирського обласного департаменту охорони здоров'я, проведені визначені дослідження й отримані деякі результати по використанню систем імітаційного моделювання для керування фінансовими потоками на рівні лечебно - профілактичного заснування.

Література

  1. Тогунов И.А. Концептуальне обґрунтування застосування методу системного підходу до оцінки якості медичної допомоги. // Ж. Проблеми соціальної гігієни й історія медицини - № 3.- 1998.

  2. Тогунов И.А. Співвідношення й адекватність понять моделі маркетингової системи і категорій системи охорони здоров'я, що функціонує в умовах ринку. // Ж. Економіка охорони здоров'я - №7 – 1998.

  3. Тогунов И.А. Модель маркетингової системи як парадигма ситуаційного моделювання в охороні здоров'я. // Сб. Фізика і радіоелектроніка в медицині і біотехнології: Матеріали III міжнародної науково – технічної конференції ФРЭМБ'98. Володимир, -1998

  4. Тогунов И.А. Медична послуга і методологія експертизи (до питання формалізації медичної допомоги) // Ж. Проблеми соціальної гігієни й історія медицини - № 4.- 1996.

  5. Тогунов И.А. Ситуаційне моделювання як перспективний метод прогнозування якості медичної допомоги. // Бюлетень НДІ СГЭ й УЗ ім. Н.А. Семашко. - 1998. - Вып. 3.

  6. Тогунов И.А., Демидов К.В. Імітаційне моделювання способів оплати медичних послуг як метод прогнозування якості медичної допомоги. // Сб. Досвід застосування автоматизованої технології експертизи якості медичної допомоги в окремих регіонах Російської Федерації (Збірник доповідей Міжрегіональної робочої наради. м.Бєлгород, 14-15 травня 1998 р.) – Бєлгород- 1998.- с. 95 - 98

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: