Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банку

Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банку

До банківської системи України входять Національний банк України з мережею своїх органів та комерційні банки. Банківська система відіграє важливу роль у зростанні економічного потенціалу держави, адже банківський облік тісно пов’язаний з обліком у всіх галузях народного господарства. Що стосується приватного сектору економіки, то ефективність комерційної діяльності в будь-яких сферах теж залежить від фінансового забезпечення.

З розвитком та становленням ринкових відносин в Україні широке розповсюдження отримали злочини, що вчинюються в банківській системі. Сьогодні банківська система України є однією з ланок кримінальної системи, яка спрямована на “відмивання” грошей, здобутих злочинним шляхом, незаконного вилучення з обігу валютних коштів та переміщення їх за кордон держави, для чого в Україні сформовано мережу комерційних фірм, що займаються конвертацією безготівкових коштів у готівкову валюту.

Аналіз кримінальних справ свідчить про активне використання організованими злочинними групами кредитно-фінансових установ з метою “відмивання” коштів, здобутих злочинним шляхом. У ході проведення таких операцій вчинюється ряд злочинів, передбачених чинним законодавством:

розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки – ст. 81 Кримінального Кодексу України (у подальшому КК України);

розкрадання державного або колективного майна шляхом шахрайства – ст. 83 КК України;

розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем – ст. 84 КК України;

шахрайство з фінансовими ресурсами – ст. 1485 КК України;

зловживання владою або посадовим становищем – ст. 165 КК України;

халатність – ст. 167 КК України;

одержання хабара – ст. 168 КК України;

дача хабара – ст. 170 КК України;

учинення підлогу – ст. 172 КК України;

приховування злочинів – ст. 186 КК України;

недонесення про злочин – ст. 187 КК України;

підробка документів, штампів і печаток, збуття їх та використання підроблених документів – ст. 194 КК України;

порушення правил про валютні операції – ст. 80 КК України;

приховування валютної виручки – ст. 801 КК України;

порушення законодавства про бюджетну систему України – стст. 803, 804 КК України.

Після підтвердження оперативної інформації, якщо в діях осіб-позичальників чи діях посадових осіб банку міститься склад конкретних злочинів, необхідно створити слідчо-оперативну групу для проведення комплексної перевірки комерційного банку.

До групи можуть бути включені представники-спеціалісти: служби банківського нагляду НБУ; податкової адміністрації (міліції); КРУ.

Оперативно-слідчу групу необхідно формувати з числа перевіряючих, які є різноплановими фахівцями, а саме з осіб, які володіють:

методами перевірки касового залу, операційної (оборотної) каси, сховища грошей і цінностей;

методами перевірки операційного залу;

методами перевірки бухгалтерії (в т. ч. і внутрішньої);

перевірки пунктів обміну валют;

методами перевірки – активних операцій; пасивних операцій; послуг;

методами перевірки автоматизованої системи обробки інформації;

методами перевірки кредитних операцій, депозитних операцій;

методами перевірки здійснення операцій з цінними паперами та формуванням статутного фонду;

методами перевірки здійснення валютних операцій;

методами перевірки кадрової роботи;

методами перевірки юридичної служби (арбітражні справи і т. ін.);

методами перевірки внутрішньої аудиторської служби;

які можуть провести оцінку діяльності банку:

а) проаналізувати фінансові звіти банку за допомогою фінансових показників;

б) проаналізувати стратегію управління активами і пасивами;

в) проаналізувати політику управління ліквідністю і резервами.

Керівник СОГ має заздалегідь підготуватися до проведення комплексної перевірки комерційного банку. Перед виходом на перевірку банку необхідно ретельно вивчити територіальне розташування банку, визначити в якому приміщенні банк знаходиться: у вбудованому, прибудованому, окремо розташованій будівлі, вивчити входи-виходи (основні й запасні), кількість місцезнаходження пунктів обміну валют.

Необхідно чітко визначити розташування внутрішніх приміщень банку: розташування сховища; спеціальної каси; каси перерахунку; вечірньої каси; пунктів обміну валют; операційного залу; центра автоматизованої обробки інформації (комп’ютерний центр-сервер, архівування, телекс, модем “Банк -клієнт”); приміщень, де знаходяться індивідуальні сейфи для зберігання цінностей; кабінети керівництва банку, головного бухгалтера (знати в яких кабінетах працюють комп’ютери, які включено в мережу); підсобні приміщення, особливо приміщення перед сховищами (їх треба оглядати ретельно); складські приміщення.

Приступивши до перевірки банку необхідно виконати такі дії:

Ретельно вивчити (за перші часи перевірки):

1. План приміщення банку з розташуванням всіх внутрішніх кабінетів (безпосередньо на місці).

2. Забезпечити охорону входу і виходу основних і запасних.

3. Витребувати документи, що визначають організаційну структуру банку, положення про управління (відділи), наказ про розподіл обов’язків між керівництвом, ліцензію на здійснення операцій видану НБУ.

4. Опечатати сховище та приміщення, в яких знаходяться індивідуальні сейфи.

5. Забезпечити присутність всіх посадових осіб банку.

6. Бажано забезпечити присутність представників НБУ до 1500 годин на перевірку сховища.

7. Відокремити матеріали для перевірки на основі аналізу бази даних (податкової міліції і адміністрації) наявності рахунків “фіктивних” фірм в цьому банку.

Через 3-4 години після початку перевірки у керівника групи мають бути всі проміжні акти перевірок готівки (крім сховища), актів вилучення документів (забезпечити опечатування документів в приміщенні), розпечатані відомості документів, залишки грошових коштів на всіх рахунках, у т. ч. балансових та ін.

Документи в банку не залишаються, вони повинні знаходитися в податковій адміністрації та кожного ранку видаватися для роботи перевіряючим.

Після 15-ої години можна приступати до перевірки грошових коштів і цінностей в сховищі (на цю перевірку по блокам потрібно 2-3 години). Перевіряючі повинні брати активну участь і ретельно контролювати весь процес перевірки. За результатами перевірки складається акт. Керівник бригади з 1-ою групою повинен звести всі готівкові грошові кошти (всі проміжні акти, обмінні пункти, операційну (оборотну) касу, касу перерахунку, вечірню касу).

Розподіл обов’язків членів оперативно-слідчої групи при перевірці:

1-а група – перевірка готівки, цінностей:

а) обмінні пункти – по 2 особи на кожний;

б) каса перерахунку – 2 особи;

в) операційна каса (оборотна) – 1 особа;

г) вечірня каса – 2 особи;

д) сховище – 3-4 особи.

2-а група – управління (відділ автоматизації). Перевіряючі призначаються залежно від кількості кабінетів (в кожний по одному). Одна особа направляється до центру, на комп’ютер, що працює на зв’язку з розрахунковою палатою НБУ, для того, щоб припинити (на час перевірки) витратні операції банку, не допустити (під час перевірки) здійснення операцій на витрату. Старший цієї групи повинен знати досконало комп’ютерну програму, яку використовує банк в своїй роботі.

3-я група – операційний зал. Кількість перевіряючих залежить від кількості операційних вікон, розмірів залу.

Бажано, щоб старший групи знаходився біля головного комп’ютера, який здійснює витратні операції. Витратні операції клієнтів, як правило, здійснюються після обіду, а вдень активно працюють грошові ресурси “фіктивних” фірм. У банку також може знаходитися комп’ютер “фіктивної” фірми, коли ця фірма обслуговується за договором по системі “Банк-клієнт” (на це треба звернути особливу увагу).

4-а група – 1 особа (займається перевіркою основних банківських документів.

5-а група – 2 особи (перевіряють кредитне управління). Вилучення необхідно заактувати, хоча б за кількістю кредитних справ і найменувань. Часу – 2-3 години.

6-а група – 2 особи. Займаються перевіркою юридичних справ у валютному відділі.

Вилучення необхідно заактувати, хоча б за кількістю юридичних справ і найменуванням. Часу – 2-3 години.

7-а група – 2 особи. Займаються перевіркою документів по операціям з цінними паперами. При цьому необхідно чітко пам’ятати, що перевірка операцій, що здійснюються в банку, проводиться в національній та іноземній валюті.

Під час проведення раптової перевірки необхідно:

1. Забезпечити присутність працівників на своїх робочих місцях (не допускати відходу з робочого місця жодного з працівників);

2. Здійснювати ретельний контроль за касирами (буквально, за рухами рук, місцем знаходження їх особистих речей (сумок));

3. Контролювати працівників центру автоматизованої обробки інформації, не допускаючи здійснення операцій в момент проведення раптової перевірки, а також всіх працівників, які працюють за комп’ютерами, що включені в мережу;

4. Оглянути приміщення банку на предмет виявлення комп’ютерної техніки, яка може “нелегально” працювати від імені “фіктивної” фірми;

5. Перервати телефонний зв’язок, бо підготовка операцій відбувається по телефону і працівник може дати команду співробітнику іншого банку про списання коштів з будь-якого рахунку банку, підприємства;

6. Забезпечити зовнішнє спостереження за банком (вікнами) і внутрішню охорону входу-виходу основного й запасного, забезпечуючи тільки вхід бажаючих до банку.

7. У ході перевірки операційного залу швидко виявити за роздруковкою “фіктивні” фірми за такими ознаками: фірми з великими обігами, що почали працювати протягом останнього часу (від 1-3 днів до 2-3 місяців). Після встановлення осіб директора та головного бухгалтера цих фірм визначити відповідність даних, що знаходяться в банку за даними адресного бюро (чи не були раніше загублені чи викрадені документи, що пред’явлені при відкритті рахунку). Перевірити, чи знаходиться фірма за юридичною адресою відповідно до банківських документів;

8. Необхідно відразу припинити рух безготівкових коштів в частині проведення витратних операцій на рахунках банку (поточних, розрахункових, депозитних; у національній валюті, іноземній валюті) одночасно по всіх підрозділах.

Припинення руху безготівкових грошових коштів в частині витратних операцій дасть можливість проведення перевірки і виявлення наявності всіх грошових коштів банку і підприємств, які обслуговуються в цьому банку, – дійсних та “фіктивних”, а також керівництва банка не буде можливості в присутності перевіряючих провести операції, підганяючи таким чином, під облік наявність ресурсів банку і вивести кошти “фіктивних” фірм з банку;

9. У ході перевірки необхідно з’ясувати наявність кореспондентських рахунків банку в інших банках України та за кордоном, отримати виписки (залишки грошових коштів на кожному рахунку), в бухгалтерії, кореспондентські рахунки в банках за рубежем у валютному управлінні (відділі) або у бухгалтера по валюті.

Важливо провести перевірку всіх структурних підрозділів відразу. Часу на проведення цих першочергових заходів необхідно приблизно 3 5 годин. Це залежить від професіоналізму перевіряючих.

Перевіряючі повинні чітко знати, куди вони повинні увійти, і які документи від кого затребувати (зі складанням одночасно актів вилучення).

Перевірку документів можна здійснити потім протягом 3-10 днів (проводиться звірка вилучених документів в кожному структурному підрозділі з даними обліку і документами кредитних справ).

Особи, які здійснюють перевірку, повинні одночасно виконати ряд дій (кожен у своїй галузі) залежно від часу проведення раптової перевірки.

1-а група повинна зупинити рух готівки – це перерахунок готівки в операційній касі, касі перерахунку, вечірній касі, пунктах обміну валют і обов’язково опечатати сховище. Все це здійснюється працівниками банку, але при ретельному контролі перевіряючих, які уважно повинні стежити за діями працівників.

Готівка повинна викладатися на стіл і перераховуватися, і тут же повинен укладатися акт. Отримані результати звіряються з обліковими формами, а якщо встановлено розходження, то у працівників на місці відбираються пояснювальні записки.

Якщо цей банк має пункти обміну валют поза банком, їх перевірку треба здійснювати одночасно.

Перерахунок готівки і зведення їх відповідно до балансового рахунку, дає можливість вилучити невраховані “тіньові” грошові кошти банку і підприємств, що знаходяться на обслуговуванні в цьому банку.

2-а група повинна увійти до центру автоматизованої обробки інформації, припинити здійснення витратних операцій, роздрукувати оборотну відомість по балансових рахунках банку, взяти під ретельний контроль і спостереження дії працівників центра, визначити призначення кожного комп’ютера (які операції здійснюються?), кожного робочого місця.

3-я група повинна увійти до операційного залу, під її контролем розпечатується відомість залишків по рахунках юридичних осіб (поточним, розрахунковим, депозитним та ін.) у національній і іноземній валюті по кожній юридичній особі окремо. На місці вилучаються для перевірки всі юридичні справи і звіряються з розпечатаною відомістю залишків грошових коштів по юридичних особах (завжди пам’ятати, що у національній і іноземній валюті водночас). Так само необхідно розпечатати всі здійснені на цю годину внутрішньобанківські операції (по кожному структурному підрозділу окремо). Це потрібно для того, щоб потім проконтролювати складання балансу цього дня.

4-а група повинна взяти на перевірку засновницькі документи, банку, документи, по формуванню статутного фонду (з картками особових рахунків), ліцензію Національного банку України на здійснення операцій, схему організаційної структуру банку, положення про управління, відділи, посадові інструкції працівників банку.

5-а група повинна взяти на перевірку кредитні договори, форвардні, ф’ючерсні, лізингові та ін. депозити юридичних і фізичних осіб. Роздрукувати все у відомостях. Ця група повинна взяти роздруковку відомостей власників індивідуальних сейфів на момент перевірки і звірити фізично (візуально) їх кількість, зробити звірку вільних сейфів та зафіксувати актом.

6-а група повинна зафіксувати стан і взяти на перевірку всі юридичні справи у валютному відділі (договори, контракти, митні декларації, документи по валютних рахунках клієнтів, по кореспондентських рахунках банку), документи по експортно-імпортних контрактах, по депозитних рахунках у валюті, по внесках фізичних осіб у валюті. Необхідно роздрукувати відомості про залишки по валютних балансових рахунках по кожній юридичній та фізичній особі окремо. Бухгалтер, який відповідає за валютні операції (це, можливо, заступник головного бухгалтера), повинен надати роздрук залишків по всіх рахунках клієнтів і по кореспондентських рахунках.

7- а група повинна зафіксувати стан і взяти на перевірку всі юридичні справи по операціях з цінними паперами з роздруком відомостей по кожній юридичній та фізичній особі.

Рух безготівкових грошових коштів необхідно припинити, уважно стежити за працівниками операційного залу, які працюють за комп’ютерами, не допускати здійснення ними ніяких дій (операцій) без контролю після того, як перевіряючі увійшли до залу.

Необхідно зафіксувати актами залишки на розрахунковому рахунку банку, залишки на балансових рахунках банку, залишки на рахунках юридичних і фізичних осіб (всіх рахунках) і залишки готівкових грошових коштів структурних підрозділів.

Значення цих дій – фіксація дійсної ситуації в готівково-грошовому вираженні і безготівковому в банку і підприємствах, які обслуговуються в цьому банку.

Під час проведення перевірки в банку відбувається рух безготівкових грошей по прибуткових операціях і прийом платіжних доручень підприємств і виручки. Тому до 17 години перевірка повинна бути закінчена, щоб надати можливість здійснити всі клієнтські платежі цього дня під контролем перевіряючих. Одночасно, під контролем перевіряючих повинен бути забезпечений перерахунок готівки і цінностей в сховищі, за часом це можна проводити з 15 до 19 годин. Після цього можна підвести підсумки перевірки по готівці в банку.

Працівники банку повинні вивести баланс цього банківського дня під контролем перевіряючих. Звичайно баланс автоматично виводиться з 20 по 21 години (розрахункова палата НБУ працює до 20 години).

Таким чином, алгоритм дій співробітників оперативно-слідчої групи дозволяє чітко визначити мету перевірки комерційного банку, що, в свою чергу, дозволить визначити певні напрями збору оперативної інформації (тобто оперативні працівники чітко усвідомлять, яку інформацію та документи необхідно шукати з метою їх підтвердження при безпосередній перевірці кредитно-банківської установи).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: