Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Ekonomikas fakultāte

Grāmatvedības un finansu katedra

Ināra Rāviņa

Referāts FINASĒS UN KREDĪTĀ

A/S «PAREX BANKA» DARBĪBAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANALĪZE

Darba autors Ināra Rāviņa

Ekonomikas fakultātes Nepilna laika studiju Grāmatvedības un finansu specialitātes 2.kursa studente matrikulas № 0138464

Darba vadītājs pasniedzēja

Mārīte Lazdiņa

JĒKABPILS, 2002

Saturs

IEVADS

Parekss banka tika dibināta 1992.gadā. Jau 2001.gadā Parekss banka un Parekss grupa kopumā ne tikai sasniedza ienesīguma rekordu, bet arī sasniedza teicamus darbības rādītājus plašā piedāvāto pakalpojumu spektrā, pierādot sevi kā neapstrīdamu līderi Latvijas finansu sektorā. [7.,3]

Parekss banka ir viena no lielākajiem kreditoriem ne tikai Latvijā, bet aktīvi darbojas arī Lietuvā un Igaunijā. Jau 1994.gadā Parekss bankā tika izveidota Kreditēšanas daļa, kurā tajā laikā strādāja 4 cilvēki, bet 1995.gadā tika izveidota Līzinga daļa. 1997.gadā banka piedalījās Parekss Līzings (Latvijā) un Parex Lizingas (Lietuvā) dibināšanā, tika izveidota kreditēšanas nodaļa Parekss bankas filiālē Citadele.

Parekss grupa sastāv no:

 • Parekss bankas grupas;

 • Parekss apdrošināšanas grupas (Parekss apdrošināšanas kompānija un Baltic Polis Lietuvā).

Savukārt Parekss bankas grupā ietilpst:

 • Parekss banka;

 • Parekss atklātais pensiju fonds;

 • Parekss Brokeru sistēma;

 • Parex Asset Management;

 • Parekss ieguldījumu sabiedrība;

 • Parekss Līzings;

 • Parex Lizingas (Lietuva);

 • Parex Bankas (Lietuva).

Savā darbā apskatīšu tikai vienu mazu daļu no Parekss grupas, t.i., Parekss bankas darbību, pakalpojumu klāstu un kredītlīniju.

Jēdzienu interpretācija:

 • Debetkarte – ir karte, kas ļauj izmantot tikai tos līdzekļus, kas iemaksāti kartes kontā.

 • Kredītkarte dod iespēju izmantot ne tikai paša iemaksātos līdzekļus kartes kontā, bet arī līdzekļus bankas piešķirtā kredītlimita ietvaros.

 • Īstā kredītkarte – latu kredītkarte, kas domāta norēķiniem Latvijā un visā pasaulē.

 • Kredītiestāde ir uzņēmējsabiedrība, kas dibināta, lai pieņemtu noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus no neierobežota klientu loka un savā vārdā izsniegtu kredītus un sniegtu citus finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)]. Kredītiestādes Latvijā savu darbu var uzsākt tikai pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izsniegtas licences saņemšanas un reģistrācijas. Kredītiestāžu pienākums ir garantēt savu klientu un korespondentkontu noguldījumu un operāciju noslēpumu.[4.,45]

 • Kredīts – atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)]

 • Overdrafts – brīvi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas grafika, bet ar izmantošanas termiņu līdz 12 mēnešiem. Vai arī iepriekš saskaņota kredītlīnija jeb aizņēmuma tiesības, kuras klients var izmantot, veicot maksājumus vai veicot izmaksas no sava norēķinu konta. [1.,10]

 • Kredītlīnija – bankas atbalsts, kas ļaus ātri iegūt nepieciešamos līdzekļus.

 • Noguldījums – naudas līdzekļu glabāšana kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3., 1 (6)]

 • Klients – fiziskā vai juridiskā persona, kurai kredītiestāde sniedz finansu pakalpojumus. [3., 1 (9)]

 • Finansu līzings – kreditēšana, ko veic atbilstoši Unitroit konvencijā par starptautisko finansiālo līzingu noteiktajiem pamatprincipiem. [3., 1 (37)]

Lai īstenotu kreditēšanas iespējas ir jārēķinās ar kredīta savlaicīgu atmaksu. Tāpēc esmu izvēlējusies izpētīt un izanalizēt Parekss bankas pakalpojumu klāstu un, par pamatu ņemot Parekss bankas datus, salīdzināt konkrēti kredīta saņemšanas iespējas un procesu, kā arī noskaidrot bankās iesniedzamo dokumentu sarakstu kredīta saņemšanai, kredīta procentu likmes, atmaksāšanas kārtību un izanalizēt, kurā tad īsti bankā šādu kredītu ņemt ir visizdevīgāk. Līdz ar to šī darba ietvaros vairāk uzmanības tiek pievērsts kredīta būtībai un raksturam, kā arī kredīta nodrošinājumam.

Darba mērķis ir izvērtēt kredīta saņemšanas nosacījumus fiziskām personām, kā arī salīdzināt kredīta saņemšanas nosacījumus ar divām citām bankām.

Darba raksturs ir praktisks, temata atklāsmei tiek dots teorētiskais pamatojums. Darba sagatavošanai tiek izmantota speciāla ekonomiskā literatūra; internetā publicētie dati par banku pakalpojumiem, Latvijas Republikas likumdošanas akti, kas attiecināmi uz banku darbību, kā arī citi metodiskie norādījumi.

Pētījuma bāze: A/S «Parex banka», A/s «Latvijas krājbanka», A/s «Baltijas Tranzītu banka» kredīta saņemšanas iespējas, dokumentācija, procentu likmes un atmaksas noteikumi un kārtība.

Darba struktūra: darbs sastāv no 20 lpp; ievada; 5 nodaļām; 3 apakšnodaļām; 4 punktiem; secinājumiem; literatūras saraksta; 8 pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 attēli.

1.PAREKSS BANKAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

1.1Kartes

1..tabula

Parekss bankas maksājumu karšu dažu no pakalpojumiem tarifi.1

(LVL)

karte

Pakalpojuma nosaukums

Mēneša maksa

Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā

Skaidras naudas izņemšana Parekss bankā

Kredīta procentu likme gadā

Procentu likme gadā par kavētiem norēķiniem

Peļņas procentu likme gadā par atlikumu kontā virs 200 LVL

Overdrafta apjoms

Kartes konta slēgšana

Studentu karte VISA Elektron

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1%

-

Bezmaksas

Debetkartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mēnesī

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1%

Līdz 50% no algas

Bezmaksas

Algas kartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mēnesī

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1%

Līdz 200% no algas

Bezmaksas

Virtuālā karte

14 LVL gadā

1%

2%

-

-

-

-

Bezmaksas

Īstā kredītkarte

36 – 99 LVL gadā

Bezmaksas

2%

24%

36%

-

Katram indiv.

Bezmaksas

Kredītkartes VISA

36 – 99 LVL gadā

0,5%

1,5%

28%

18%

-

-

Bezmaksas

Kredītkartes Eurocard / MasterCard

36 – 99 LVL gadā

0,5%

1,5%

28%

18%

-

-

Bezmaksas

Naudas karte Cirrus

6 LVL gadā

-

0,30 LVL

24%

6%

-

-

Bezmaksas

Ir 21.gadsimts, lieliem soļiem mēs ienākam jauno tehnoloģiju pasaulē. Arvien vairāk darbavietu saviem darbiniekiem izvēlas algas nevis izmaksāt skaidrā naudā, bet gan pārskaitīt uz bankas kontu. Parekss banka piedāvā «Algu kartes». Alga Jums ir pieejama ērtāk, jo jūs to varat izņemt pa daļām, varat ar algas karti iepirkties veikalos un citur, algas karte dod iespēju saņemt patēriņa kredītu līdz pat 200% no vidējās algas. Atrodoties bankā, jūsu alga pelna procentus. Uz algas karti varat saņemt ne tikai algu, bet arī citus maksājumus, piemēram ģimenes pabalstus, pensijas utt.

Parekss bankā tiek piedāvātas šādas algu kartes:

 • Maestro – starptautiska debetkarte izmantojama bankas filiālēs un norēķinu grupās Latvijā; norēķiniem veikalos, bankas automātos Latvijā un visā pasaulē;

 • Cirrus – starptautiskā debetkarte naudas izņemšanai bankas automātos visā pasaulē;

 • VISA Electron – starptautiska debetkarte izmantojama norēķiniem veikalos, bankas automātos Latvijā un visā pasaulē.

Dodoties ceļojumā vai darījumu braucienā, kur jūs nevēlētos ņemt līdzi skaidru naudu, Parekss banka šādiem gadījumiem piedāvā jums ērtu piekļūšanu naudai, ja jūs iegādājaties Parekss bankas kredītkarti. Lai šādu karti saņemtu jums pat nav jāiemaksā garantijas depozīts, un šī kredītkarte dod jums bezprocentu kredītu uz laiku līdz 45 dienām. Parekss banka, atkarībā no jūsu vēlmēm piedāvā šādas īstās kredītkartes:

 • Eurocard/MasterCard: Mass, Business, Gold;

 • VISA: Classic, Business, Gold.

Parekss banka piedāvā arī maksājumu kartes uzņēmējiem, uzņēmumu darbiniekiem, kuri bieži brauc komandējumos, un arī, ja uzņēmumam nepieciešams iepirkties internetā, tad Parekss bankā var iegādāties Virtuālo karti.

1.2Komunālie un abonentu maksājumi

1..tabula

Komunālo un abonentu maksājumu tarifi Parekss bankā.2

(LVL)

Pakalpojuma nosaukums

Bankas komisijas maksa

Lattelekom pakalpojumu apmaksa

0,10

Latvijas Gāze pakalpojumu apmaksa

Bezmaksas

TELE 2, LMT pakalpojumu apmaksa

0,15

Baltcom TV un Baltcom Plus pakalpojumu apmaksa

Bezmaksas

Maksājumi par elektroenerģiju

1,5% (min.0,20 LVL)

Pārējie komunālie un abonentu maksājumi:

- ja saņēmēja konts ir Parekss bankā

0,15

- ja saņēmēja konts ir citā bankā Latvijā

0,30 + 0,5% no summas

Parekss bankas filiālēs un norēķinu grupās ir iespējams apmaksāt praktiski visus ikmēneša rēķinus. Šos rēķinus bankā ir iespējams apmaksāt ne tikai ar skaidru naudu, bet arī ar norēķinu karti. Ja bankā jau ir norēķinu konts, tad Parekss banka piedāvā arī tādu pakalpojumu kā Tiešais debets. Tas ir bankas pakalpojums, kas ļauj ietaupīt savu laiku, uzticot Bankai automātiski no klienta norēķinu vai kartes konta apmaksāt piesūtītos rēķinus par pakalpojumiem.

2.KREDĪTI A/S «PAREX BANKA»

2.1Kredīts, tā būtība, formas, veidi

Visā pasaulē jau sen pieņemts dzīvot uz kredīta, arī Latvijā kreditēšana kļūst arvien aktuālāka. Reāla iespēja jau šodien atļauties to, ko krājot un taupot varētu iegādāties tikai pēc ilgāka laika posma.

Parekss banka piedāvā vairākus kreditēšanas pakalpojumus attiecīgi pēc kredīta mērķa, nepieciešamās summas, atmaksas termiņiem un nodrošinājuma.

Ilgtermiņa kreditēšana savā ziņā ir samērā riskanta kreditoram, jo šā perioda laikā var mainīties ekonomiskā un politiskā situācija valstī, procentu likmes, aizņēmēja veselība, ienākumi un nodrošinājums ar darbu.

Vārds «kredīts» nāk no Latīņu valodas «credare» - ticēt, uzticēties. Kredītiestāžu likumā termins «kredīts» tiek skaidrots, kā «atlīdzības darījums», kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām, un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu. Parasti kompensācija par lietošanas tiesību atdošanu tiek noteikti procenti.

Kreditēšanas būtiskās pazīmes ir:

 • Vienošanās par stingru līdzekļu noteikta apjoma atmaksāšanas pienākumu,

 • Maksāšanas līdzekļu nodošanas termiņu,

 • Noteiktu vai variējamu atlīdzību par izmantošanas laiku,

 • Pienākumus maksāt noteiktus procentus.

Kredītus klasificē šādi:

 1. Standarta kredīti ir aizdevumi, kuri neapšaubāmi tiks atmaksāti, tie tiek novērtēti 0% riska pakāpi.

 2. Uzraugāmie kredīti prasa kredītiestādes vadības speciālu uzmanību.

 3. Zemstandarta kredīti ir ar noteiktu nedrošības pakāpi.

 4. Šaubīgo kredītu atmaksa ir apšaubāma, bet novērtēšanas laikā vēl nav iespējams precīzi noteikt zaudējuma apjomus.

 5. Zaudētiem kredītiem novērtēšanas laikā nav reālas vērtības – to apmaksa nav iespējama.

Katrs izsniegtais kredīts ir jānovērtē un jāpieskaita attiecīgajai kredītu klasifikācijas grupai. Bankas mērķis ir izveidot drošu kredītportfeli, samazinot zaudēto, šaubīgo un zemstandarta kredītu apjomu.

Parekss banka piedāvā:

 • Kredītus uzņēmumiem;

 • Kredītus privātpersonām;

 • Līzingu;

 • Hipokredītu privātpersonām;

 • Overdraftus;

 • Kredītlīnijas u.c.

2..attēls Kredīta nodrošinājumu veidu shēma.

2.1.1Kredīti uzņēmumiem

Nosacījumi: kredīta summa, ko piešķir Banka, var būt līdz pat 70% no ķīlas (nodrošinājuma) vērtības.

Procenti par kredītu tiek noteikti katram klientam individuāli atkarībā no termiņa un riska. Gada procenta likme var būt gan fiksēta, gan «peldoša» un tiek aprēķināta no kredīta neatmaksātās vērtības.

Kredīta atmaksas grafiks var būt ikmēneša, ceturkšņa vai pieskaņots Jūsu naudas plūsmai. Kredīta pamatsummu var atmaksāt arī termiņa beigās, par to vienojoties ar Banku.

Termiņš piešķirtajam kredītam var būt no dažiem mēnešiem līdz pat 25 gadiem.

Par nodrošinājumu kredītam var kalpot visa veida nekustamais īpašums, autotransports, ūdens transportlīdzekļi, ražošanas iekārtas, noguldījumi, vērtspapīri, kapitāla daļas uzņēmumos, preces un mākslas darbi, trešo personu galvojumi, kā arī noteikta apgrozījuma uzturēšana norēķinu kontā.

Ķīlas objektam jābūt apdrošinātam par labu Parekss bankai.

2.1.2Kredīti privātpersonām

Nosacījumi: kredīta summa, ko piešķir banka , var būt līdz pat 70% no ķīlas (nodrošinājuma) vērtības.

Procenti par kredītu tiek noteikti katram klientam individuāli atkarībā no termiņa un riska, kas saistīts ar kredītņēmēju. Procentu likme gadā var būt gan fiksēta, gan arī peldoša.

Kredīta atmaksas grafiks var būt ikmēneša, ceturkšņa vai nevienmērīgs. Turklāt, vienojoties ar banku, kredīta pamatsummu var atmaksāt termiņa beigās.

Termiņš piešķirtajam kredītam var būt no dažiem mēnešiem līdz pat 25 gadiem.

Par nodrošinājumu kredītam var kalpot visa veida nekustamais īpašums, autotransports, ūdens transportlīdzekļi, noguldījumi, vērtspapīri, kapitāla daļas uzņēmumos, preces un mākslas darbi, kā arī trešo personu galvojumi.

Apdrošināšana. Ķīlas objektam jābūt apdrošinātam par labu Parekss bankai. Apdrošināt ķīlu var Parekss Apdrošināšanas kompānijā vai citā apdrošināšanas sabiedrībā, iepriekš to saskaņojot ar banku. Apdrošināšanas summu ir iespējams iekļaut kredīta summā. Nepieciešamības gadījumā banka var pieprasīt kredīta ņēmējam dzīvības apdrošināšanu par labu bankai.

2.1.3Līzings automašīnu un citu transportlīdzekļu iegādei

dod iespēju lietot automašīnu, sākotnēji samaksājot tikai daļu no automašīnas vērtības un pēc tam pakāpeniski izmaksājot atlikušo summu un procentus. Kad līzinga maksājumi ir nomaksāti pilnībā, automašīna kļūst par līzinga ņēmēja īpašumu.

Līzinga objekts ir automašīna, kuras vecums pēc līzinga līguma beigām nepārsniegs 10 gadus.

Pirmā iemaksa vismaz 10% no automašīnas vērtības.

Līzinga objekta minimālā vērtība 2000 LVL vai ekvivalents citā valūtā.

Termiņš – līdz 5 gadiem.

2.1.4Ātrākais hipokredīts privātpersonām

– mājokļa iegādei un remontam.

Nosacījumi: summa līdz pat 80% no iegādājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Minimālā summa 3000 LVL vai ekvivalents citā valūtā.

Termiņš līdz 25 gadiem.

Atmaksas grafiks var būt ikmēneša, ceturkšņa, vienmērīgs vai pieskaņots klienta ienākumiem.

Nodrošinājums – visu veidu nekustamais īpašums, arī tas, ko iegādājas ar šī kredīta palīdzību.

Procentu likmi piemēro katram klientam individuāli, var būt fiksēta vai mainīga – pēc klienta izvēles.

Lai saņemtu šādu kredītu mājas iegādei nepieciešami šādi dokumenti (1.pielikums):

 • Zemesgrāmatu akta oriģināls un zemes robežu plāna oriģināls;

 • Mājas grāmatas oriģināls;

 • Namīpašuma Inventarizācijas lietas oriģināls;

 • Izziņa pat īpašumtiesībām uz zemi;

 • Īpašnieka laulātā un visu namīpašumā pierakstīto pilngadīgo personu rakstiska piekrišana mājas ieķīlāšanai (notariāli apstiprināta);

 • Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību;

 • Izraksts no Zemesgrāmatu nodaļas, kas apliecina, ka māja nav apgrūtināta;

 • Bankas akceptēts namīpašuma novērtējums;

 • Apdrošināšanas polise ar atzīmi, ka iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atlīdzību saņem Parekss Banka. Mājas apdrošināšana jāsaskaņo ar Parekss Banku.

Līdzīgs dokumentu saraksts nepieciešams hipokredīta saņemšanai mājas būvniecības darbiem (skat. 2.pielikumu), un dzīvokļa iegādei (skat. 3.pielikumu).

Kad visi nepieciešamie dokumenti ir sagatavoti, tad ir jāaizpilda fiziskās personas pieteikums / deklarācija kredīta saņemšanai (skat. 4.pielikumu).

3.A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRGŪ

A/s «Parex banka» tika dibināta 1992.gadā. Tātad banka darbojas jau 10.gadu.

Parekss bankai ir nācies strādāt spēcīgas konkurences apstākļos, ko radīja no jauna izveidotās bankas un noguldījumu pieņēmējas firmas.

3..attēls Latvijas komercbanku 2001.gada noguldījumu darbības rezultāti (tūkst. LVL).3

Šis (3..attēls) parāda 2001.gada noguldījumu rezultātus Latvijas komercbanku sektorā. A/s «Parex banka» ir ierindojusies pirmajā vietā. Noguldījumi 2001.gadā sasnieguši 533 465 tūkst. LVL. Vismazākais noguldījumu skaits ir Baltijas Tranzītu bankai tas ir 75237 tūkst. LVL.

Pēc šī attēla var secināt, ka cilvēki ir novērtējuši A/s «Parex banka» darbības efektivitāti, šī ir droša banka, kur iedzīvotāji nebaidās noguldīt savus naudas līdzekļus. Par to liecina noguldījumu skaita pieaugums, kas redzams (3..attēls).

Parekss bankas mērķis ir nodrošināt klientiem visus nepieciešamos finansu pakalpojumus, tādējādi veicinot to labklājību un attīstību. Fiziskās un juridiskās personas ir Parekss bankas klienti, kuru apkalpošana bankai nodrošina stabilitāti un ienākumus. Parekss bankas grupai ir arī savs atklātais pensiju fonds, kurā katrs mēs varam novirzīt līdzekļus savai nākotnei, t.i. banka ar mūsu naudu, ieguldot to dažādos pasākumos, pelna mums lielāku pensiju (pensiju otrais līmenis).

Banka ir ieinteresēta rentablā darbībā, tā vēlas saglabāt savus klientus, tāpēc piedāvā arvien vairāk dažādus finansu pakalpojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Latvijas komercbanku darbības rezultāti par 2001.gadu ir redzami (3. .attēls)

3..attēls Parekss bankas noguldījumu skaits pa gadiem no 1992. līdz 2001.gadam.

3. .attēls Latvijas komercbanku 2001.gada aktīvu rezultāti (tūkst. LVL).

Mūsu interesējošā banka «Parex banka» pašlaik atrodas pirmajā vietā, kuras 2001.gadā aktīvi sastādīja 656 991 tūkst. LVL.

Apkopojot visu iepriekš aprakstīto informāciju, varu secināt, ka aizdevumu piešķiršana ir viena no svarīgākajām un atbildīgākajām banku operācijām, jo tiek lemts, kam uzticēt noguldītāju naudu. Kredītiestāžu likuma 34.pants nosaka, ka kreditēšanu banka veic saskaņā ar tās kredītpolitiku, kas nosaka aizdevumu piešķiršanas un atmaksāšanas kārtību un to kvalitātes novērtēšanas kritērijus.

Kredītu piešķiršanas pamatmērķis ir gūt peļņu, ko panāk prasot no klienta augstāku procentu likmi par to likmi, kādu maksā banka, aizņemoties līdzekļus kreditēšanai. Bankai ir jānodrošina arī, lai izdevumi, kas saistīti ar procentu iekasēšanu un aizdevumu summas atgūšanu, nepārsniegtu kreditēšanas rezultātā gūto peļņu.

Kredītpolitika atspoguļo bankas politiku attiecībā uz privātpersonu un uzņēmumu kreditēšanu. Kredītpolitika nosaka principus, kas jāievēro bankas darbiniekiem, veicot riska darījumus, t.i., izsniedzot aizdevumus, galvojumus saviem klientiem, kuru rezultātā bankai rodas kredītrisks. Tādā veidā banka lēmumu pieņemšanu par aizdevumu piešķiršanu neatstāj atsevišķu darbinieku kompetencē.

Kredītpolitika nesaraujami ir saistīta ar ekonomikas attīstības tendencēm. Mainoties ekonomiskajai situācijai bankas izmaina savas kredītpolitikas direktīvas.

Parekss banka izsniedz kredītus kā fiziskām, tā arī juridiskām personām.

Fiziskās personas var saņemt šādus kredītus:

 • aizdevums nekustamā īpašuma iegādei un remontam;

 • patēriņa aizdevums;

 • overdrafts.

Bankā kā ķīlu pieņem:

 1. namīpašumus;

 2. privatizētus dzīvokļus;

 3. zemi;

 4. depozītnoguldījumus;

 5. preču krājumus;

 6. mākslas darbus u.tlm.

Lai saņemtu kredītu un noslēgtu kredītlīgumu ir jāaizpilda bankas veidlapa un jānomaksā komisijas nauda par tā izskatīšanu. Kredīta neizsniegšanas gadījumā nauda netiek izsniegta atpakaļ. Fiziskām personām vēl ir jāuzrāda pase, jāiesniedz kredīta nodrošinājuma dokumenti un izziņa no darba vietas par darba algu. Banka izskata pieteikumu 3 bankas dienu laikā. Atsevišķos gadījumos banka drīkst pieprasīt papildus informāciju.

Kredīta nodrošinājums (ķīlas) atbilstību pieteikumā uzrādītajai summai pārbauda bankas vērtētāji: Parekss banka uztic ķīlas novērtēšanu firmai Latio (par novērtēšanu fiziskā persona samaksās 80 – 100 LVL).

Ja aizdevuma nosacījumi ir pieņemami, tad tiek noslēgts līgums un naudas līdzekļi tiek ieskaitīti norēķinu kontā Parekss bankā.

4.KREDĪTS A/S «LATVIJAS KRĀJBANKA»

Lai saņemtu patēriņa kredītu jābūt algas kontam, t.i., :

 • Ja ar darba vietu ir noslēgts līgums par algas konta apkalpošanu, tad lai saņemtu kredītu algai jābūt pārskaitītai uz šo kontu vismaz 3 mēnešus pēc kārtas;

 • Ja ar darba vietu nav noslēgts līgums, tad lai saņemtu kredītu algai jābūt pārskaitītai uz šo kontu vismaz 6 mēnešus pēc kārtas.

Patēriņa kredīts tiek dots summā no 200 līdz 2000 LVL uz 2 gadiem bez ķīlas ar 16 % likmi. Kredīta limits atkarīgs no darba algas lieluma un apgādājamo skaita, kā arī no dzīvesvietas. (piemērs skatīt 4..tabula )

Lai saņemtu patēriņa kredītu ir nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Pase;

 2. Izziņa no darba vietas par darba algu (7. un 8.pielikums);

 3. Patēriņa kredīta līgums (skat. 6.pielikums).

Ja algas konta bankā nav, tad ir iespēja ņemt parasto kredītu summā virs 1000 LVL ar 8 līdz 11,5% likmi. Šādam kredītam nepieciešama ķīla. Kredītu piešķir 75% no ķīlas tirgus vērtības. Bet papildus izdevumus sagādā ķīlas novērtēšana, ko banka pati neveic. Banka novērtēšanu uztic tādām firmām kā Latio, Vindex u.c. Fiziskai personai piemēram dzīvokļa novērtēšana, lai saņemtu kredītu var izmaksāt aptuveni 80 LVL. Kredīta saņemšanai nepieciešami šādi dokumenti (5a.pielikums):

 1. Pase;

 2. Aizdevuma pieprasījums (5.pielikums);

 3. Naudas plūsmas grafiks;

 4. Izziņa par darba algu un darba stāžu darba vietā;

 5. Darba līgums;

 6. Dokumenti par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;

 7. Pilngadīgo ģimenes locekļu pases;

 8. Dzīvesbiedra izziņa par darba algu, darba stāžu (ja ir kopīga saimniecība ar aizņēmēju);

 9. Remontdarbu tāme (ja aizdevums tiek pieprasīts dzīvokļa, mājas vai citu ēku remontam).

 10. Nodrošinājums (nekustamais īpašums vai transportlīdzeklis)

Parastā kredīta procentu likmes lielums mainās attiecīgi mainoties kredīta termiņam. Salīdzinošs piemērs apskatāms (skatīt 4..tabula).

Bankas kredītpolitikas mērķis ir minimizēt risku, nodrošināt bankas maksimālu rentabilitāti, vienlaicīgi veicot vispusīgu nacionālās ekonomikas attīstību. Kredītpolitika tiek īstenota cenšoties panākt lielākus ienākumus ar pēc iespējas mazāku risku, nodrošinot rentabilitāti, maksātspēju un drošību. Bankas kredītpolitikas misija ir īstenot iedzīvotāju, valsts attīstību kopumā. Veiksmīgas kredītpolitikas realizācijas gadījumā var tikt paplašināta uzņēmējdarbības attīstība un pat noteiktu reģionu ekonomiskā augšupeja.

4..tabula

Patēriņa kredīta limita aprēķins, gada procenta likme 16%.4

Darba alga pēc nodokļu nomaksas, LVL

Apgādājamo skaits ģimenē

Maksimālās limita vērtības

Kopā

t.sk., bērni līdz 14 gadiem

Mēneša maksājums, LVL

Kredīta termiņš, mēneši

Kredīta summa, LVL

Jēkabpils pilsēta

80

-

-

11

24

232

120

1

1

17

24

348

120

-

-

59

24

1216

Jēkabpils rajons

100

1

1

15

24

313

120

1

1

43

24

897

120

-

-

73

24

1498

70

-

-

15

24

306

Rīgas pilsēta

155

1

-

10

24

214

200

1

-

55

24

1133

200

1

1

72

24

1480

138

1

1

10

24

214

95

-

-

10

24

204

200

-

-

89

24

1834

Secinājums: jo lielāka ir darba alga un nav apgādājamo, jo lielāku patēriņa kredīta summu var iegūt.

4..tabula

Parastā kredīta procentu likmes aprēķins fiziskai personai.

Kredīta atmaksas termiņš

5000 LVL

10 000 LVL

Kredīta mērķis: citas patēriņa vajadzības

12 mēneši

10,17 %

8,67 %

24 mēneši

10,82 %

9,32 %

36 mēneši

10,92 %

9,42 %

48 mēneši

11,32 %

9,82 %

Kredīta mērķis: nekustamā īpašuma iegāde

24 mēneši

12,32 %

10,82 %

48 mēneši

12,82 %

11,32 %

Secinājums: pieaugot kredīta atmaksas termiņam, pie tās pašas kredīta summas – palielinās arī kredīta procenta likme. Tai pašā laikā lielākai kredīta summai uz to pašu kredīta atmaksas termiņu ir mazāka procentu likme.

5.KREDĪTS A/S «BALTIJAS TRANZĪTU BANKA»

A/s «Baltijas Tranzītu banka» kredītpolitika ietver vispārējos aizdevuma piešķiršanas principus, izsniegto kredītu uzraudzības kārtību, kredītportfeļa klasifikāciju un drošības pasākumu realizācijas kārtību potenciālo zaudējumu gadījumos. Kredītpolitikas mērķis ir nodrošināt bankas dzīvotspēju un ienesīgumu, sekmēt uzņēmējdarbību, veicināt biznesa un tautsaimniecības attīstību.

Kredīti, izņemot starpbanku kredītus, tiek izsniegti juridiskām un fiziskām personām, kas ir bankas klienti.

Ja aizņēmējs ir fiziska persona, tad bankai ir jāsaņem pilnīga informācija par viņa dzīvesvietu un darba vietu, par ģimenes sastāvu, par ienākumiem u.tlm.

Kredītu procentu likmes nosaka vadoties no:

 1. Bankā piesaistīto līdzekļu vidējās procentu likmes;

 2. Kredīta apkalpošanas izdevumiem;

 3. Kredīta nodrošinājuma;

 4. Iespējamā kredītriska;

 5. Banku konkurences noteikumiem.

Kredīts pret dzīvokļa, privātmājas vai zemes gabala ķīlu vai dzīvokļa, privātmājas vai zemes iegādei fiziskām personām.

“Baltijas Tranzītu bankā” vara saņemt kredītu pret dzīvokļa, privātmājas vai zemes gabala ķīlu, kā arī to iegādei. Banka piešķir kredītu līdz 70 % no dzīvokļa, privātmājas vai zemes gabala tirgus vērtības uz termiņu līdz 10 gadiem. Nepieciešamības gadījumā pirkuma darījums tiek veikts ar darījuma konta starpniecību.

Kredīts tiek noformēts 1- 2 dienu laikā. Kredītiem ar atmaksas termiņu līdz diviem gadiem– fiksētā procentu likme, ja atmaksas termiņš ilgāks par diviem gadiem, tad mainīgā procentu likme. Saņemot kredītu ar atmaksas termiņu līdz 5 gadiem, klientam ir tiesības atmaksāt kredīta pamatsummu pēc savām iespējām bez pamatsummas atmaksas grafika. Procenti tiek aprēķināti no atlikušās kredīta summas.

Kredītus izsniedz arī pensionāriem, studentiem un mājsaimniecēm.

Banka neietur soda procentus par ātrāku kredīta atdošanu.

Nav noteikta minimālā kredīta summa.

Kredīta izmantošanas laikā pēc klienta iniciatīvas ir iespējas palielināt aizdevuma summu, mainīt procentu likmes un kredīta atdošanas termiņus. Nepieciešamie dokumenti

Dzīvoklim:

 • īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti;

 • izziņa 22dz;

 • dzīvokļa inventarizācijas lietas oriģināls;

 • izziņa par komunālajiem maksājumiem;

 • dzīvojamās mājas, kurā atrodas ieķīlājamais dzīvoklis, uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums;

 • nekustamā īpašuma firmas, ar kuru bankai ir noslēgts sadarbības līgums, sastādīts dzīvokļa novērtēšanas akts;

 • aizņēmēja pases kopija.

Mājai:

 • zemesgrāmatu apliecība;

 • zemes robežu plāns;

 • inventarizācijas lietas oriģināls;

 • mājas grāmata;

 • izziņa par to, ka nomaksāts zemes nodoklis;

 • nekustamā īpašuma firmas, ar kuru bankai ir noslēgts sadarbības līgums, sastādīts nekustamā īpašuma novērtēšanas akts;

 • aizņēmēja pases kopija.

Zemei:

 • zemesgrāmatu apliecība;

 • zemes robežu plāns;

 • izziņa par to, ka nomaksāts zemes nodoklis;

 • nekustamā īpašuma firmas, ar kuru bankai ir noslēgts sadarbības līgums, sastādīts nekustamā īpašuma novērtēšanas akts;

 • aizņēmēja pases kopija.

Nepieciešamības gadījumā banka var no klienta pieprasīt arī papildu informāciju.

5..tabula

Baltijas Tranzīta bankas kredītu cenrādis.5

Kredīti

1. Kredīta pieteikuma izskatīšana

1.1. līdz Ls 1 0001.2. no Ls 1 001 līdz Ls 5 0001.3. no Ls 5 001 līdz Ls 50 0001.4. no Ls 50 001 līdz Ls 100 0001.5. virs Ls 100 000

Ls 10Ls 20Ls 30Ls 50Ls 100

2. Kredīta noformēšana un izsniegšana

2.1. līdz Ls 5002.2. no Ls 500 līdz Ls 2 0002.3. no Ls 2 001 līdz Ls 5 0002.4. no Ls 5 001 līdz Ls 25 0002.5. virs Ls 25 000

bez maksasLs 5Ls 20Ls 300,1% no kredīta summas, min. Ls 100

3. Mēneša maksa par aizdevuma konta apkalpošanu:

3.1. juridiskām personām

3.2. privātpersonām

0,05% - 0,1% mēnesī, min. Ls 2

bez maksas

4. Līgumsods par kredīta pirmstermiņa atmaksu (izņemot fizisko personu patēriņa kredītus)

1% - 3% no pirms termiņa atmaksājamām summām

SECINĀJUMI

Darba izstrādāšanas gaitā man bija iespēja iepazīties ar dažādiem terminiem, kas man ļāva labāk izprast finansu tirgus darbības pamatprincipus, kā arī nedaudz dziļāk iepazīties ar kreditēšanas politiku bankās un ar to, kā mainoties gan kredīta veidam, gan summai, gan arī atmaksas termiņam – mainās procentu likmes.

Informācijas vākšanas procesā saskāros ar tādu problēmu kā internetā par bankām ir visai skopa informācija un katrā bankā kredīta procentu likmes tiek noteiktas katram aizņēmējam individuāli, izmantojot dažādas metodes un pat programmas, kā tas ir piemēram Latvijas Krājbankā – ar darba algu 60 LVL un diviem nepilngadīgiem apgādājamiem šajā bankā kredītu nemaz nav iespējams saņemt.

Ja ir lielāka darba alga un nav apgādājamo, tad Latvijas Krājbankā var pieprasīt lielāku patēriņa kredīta summu. Savukārt attiecībā uz parasto kredītu Latvijas Krājbankā, pieaugot kredīta atmaksas termiņam, pie tās pašas kredīta summas – palielinās arī kredīta procenta likme. Tai pašā laikā lielākai kredīta summai uz to pašu kredīta atmaksas termiņu ir mazāka procentu likme. Tātad esmu nonākusi pie secinājuma, ka Latvijas Krājbankā visizdevīgāk ir ņemt patēriņa kredītu ar 16 % likmi bez ķīlas, jo parastā kredīta iegūšanas blakus izdevumi (ķīlas novērtēšana u.c.), kaut arī šāda kredīta procenti ir zemāki (8 – 11,5%), faktiski beigu beigās summējot naudas ziņā pielīdzinās kredītam ar 16 % likmi.

Analizējot Parekss bankas, Latvijas Krājbankas un Baltijas Tranzīta bankas kredītu izsniegšanas kārtību un nosacījumus, nonācu pie secinājuma, ka, manuprāt Pareks banka, balstoties uz citu banku negatīvās pieredzes, vairāk pievērš uzmanību kredītu nodrošināšanai. Šīs bankas kredītpolitika ir pēc iespējas samazināt savu kredītrisku līdz minimālam līmenim un maksimizēt peļņu. Tieši šī iemesla dēļ Parekss banka tiek uzskatīta par vienu no Latvijas stabilākajām un, manuprāt, drošākajām bankām. Tāpēc Parekss bankā kredītu saņemt ir visgrūtāk, jo potenciālais klients tiek pamatīgi novērtēts – bankai ir jābūt drošai, ka klients spēs kredītu atmaksāt laikā un ar noteikto procentu, kā arī kredīta neatmaksas gadījumā bankai jābūt drošai par ķīlu.

Cilvēki ir novērtējuši A/s «Parex banka» darbības efektivitāti, jo starp Latvijas komercbankām Parekss bankai ir vislielākais noguldījumu skaits (3..attēls), šī ir droša banka, kur iedzīvotāji nebaidās noguldīt savus naudas līdzekļus.

Kreditēšanas pamatprincipi ir noteikumi, pēc kuriem bankas vadās praktiskajā kreditēšanas organizācijas darbā. Kredītu izsniegšanai ir jābūt plānveidīgai un mērķtiecīgai, kredītiem ir jābūt atmaksājamiem, terminētiem un nodrošinātiem.

Visās bankās noteiktas kredīta procentu likmes piemērošana ir atkarīga no daudziem faktoriem, tādiem kā klienta reputācija, ienākumu apmērs, apgādājamo skaits, dzīvesvieta, kredīta nodrošinājums, termiņi u.c. Aizņēmējam aizdevums bankai jāatmaksā un procenti par aizdevuma lietošanu jāmaksā aizdevuma līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Procenti par aizdevuma lietošanu jāmaksā katru mēnesi.

Bankām, kredītportfeļa nodrošināšanai, ir jāveic izsniegto aizdevumu uzraudzība, izvērtējot katru klientu, klienta maksātspēju. Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka kredītpolitikas izstrādāšana ir priekšnoteikums bankas sekmīgai darbībai, jo tā nosaka pamatprincipus kredītu izsniegšanai.

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS

 1. Briede I., Banku finansu pakalpojumi, R: Turība, Rīga, 2000, 87 lpp;

 2. Grozījumi Kredītiestāžu likumā: Latvijas Republikas Saeima // www.likumi.lv;

 3. Kredītiestāžu likums: Latvijas Republikas Saeimas 1995.gada 5.oktobra likums // Latvijas Vēstnesis. - 24.10.1995. - Nr.163.;

 4. Kutuzova O., Finanses un kredīts, SIA Turība, Rīga, 2001, 119 lpp;

 5. Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu: Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.257 // www.nais.lv;

 6. Par kredītu klasifikāciju: Latvijas Republikas Latvijas Bankas 1993.gada 12.augusta lēmums Nr. 49/6 // www.nais.lv;

 7. Parekss grupas 2001.gada pārskats, vadības ziņojums, 84 lpp.

PIELIKUMI

PIELIKUMU SATURS.

 1. Parekss bankas ātrākā hipokredīta mājas iegādei un remontam «Nepieciešamo dokumentu saraksts.» - 1 lpp.;

 2. Parekss bankas ātrākā hipokredīta mājas būvēšanai «Kredīta būvniecībai saņemšanas procedūra» - 2 lpp.;

 3. Parekss bankas ātrākā hipokredīta dzīvokļa iegādei un remontam «Nepieciešamo dokumentu saraksts.» - 1 lpp.;

 4. Parekss bankas ātrākā hipokredīta «Fiziskas personas pieteikums/ deklarācija kredīta saņemšanai». – 4 lpp.;

 5. Latvijas Krājbankas veidlapa «Fiziskas personas aizdevuma pieprasījums» - 1 lpp.;

5a. Latvijas Krājbankas «aizdevuma saņemšanai fiziskām personām nepieciešamie dokumenti» - 1.lpp.;

 1. Latvijas Krājbankas veidlapa «Patēriņa kredīta līgums un noteikumi» - 2.lpp.;

 2. Latvijas Krājbankas veidlapa «Izziņa par aizņēmēja darba algu» - 3mēnešos – 1.lpp.;

 3. Latvijas Krājbankas veidlapa «Izziņa par aizņēmēja darba algu» - 6mēnešos – 1.lpp.

1 tabula sastādīta par pamatu ņemot Parekss bankas tarifus no interneta www.parex.lv

2 tabula sastādīta par pamatu ņemot datus no www.parex.lv

3 attēla dati ņemti no www.banka.lv

4 tabulas dati ņemti no Latvijas Krājbankas aprēķiniem.

5 Tabula ņemta no interneta www.btb.lv

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: