Платежі за ресурси

Збір за використання радіочастотного ресурсу

Законодавча - нормативна база:

1. Закон України № 1770 - III в 01.06.2000 р. "Про радіочастотний ресурс України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України" від 31.01.2001 р. №77.

3. Постанова КМУ "Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України." від 14.02.2000 р. №140.

4. Постанова КМУ "Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України" від 07.02.2001р. № 112.

Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі. Користувачі радіочастотного ресурсу в Україні сплачують такі збори і платежі:

- одноразовий платіж за видачу ліцензії за використання радіочастот (що дає право використовувати радіочастоти);

- щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу.

Від сплати цих платежів звільняються спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу в Україні. Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії та щомісячних зборів визначаються КМУ не частіше одного разу на рік.

Збір за використання радіочастотного ресурсу - це загальнообов'язковий збір, який сплачується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання.

Таблиця 1

Збір за використання радіочастотного ресурсу

Платники

Юридичні та фізичні особи - користувачі радіоелектронних засобів, або радіовипромінювальних пристроїв, які мають ліцензію на використання радіочастот

Об'єкт

Операції по використанню радіочастот

Ставка

Диференційована, в залежності від шкали поділу видів радіозв'язку (за 1 мГц смуг радіочастот в гривнях)

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість Для фізичних осіб - власні кошти

Користувачі радіочастотного ресурсу до 15 числа кожного поточного місяця сплачують збір за його використання.

У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Законодавче - нормативна база:

1. Кодекс України "Про надра" від 27.07.1994р. №132.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.1997 р. № 1014 "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин".

3. Інструкція про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджений наказом Мінекобезпеки України, ДПАУ, Держкомгеології України, Мінпраці України від 30.12.1997 р. № 207/472/51/157.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин - це загальнодержавна плата за користування природними ресурсами України, які являють собою частину земної кори , що розташована під поверхнею суши та дном водойму і простягається до глибин доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Таблиця 2

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Платники

Усі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють добування корисних копалин, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями

Об'єкт

Об'єм фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів (об'єм добутих) корисних копалин

Ставка

Нормативи плати за одиницю об'єму погашених, видобутих корисних копалин та нормативи плати до вартості добутої мінеральної сировини

Джерело

Збір за об'єми добутих корисних копалин та об'єми втрат у надрах, які не перевищують нормативні, відносяться на валові витрати виробництва та обігу;

Збір за об'єми понад нормативних втрат корисних копалин, а також об'єми їх добування понад встановленої квоти (ліміту) стягується з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств.

Розрахунок плати за користуванням надрами для видобування корисних копалин подається платниками до податкових органів щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. За неподання розрахунків ресурсних платежів у зазначені строки платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплачується цей збір щоквартально протягом 10 днів наступних за останнім календарним днем граничного строку подання декларації. Граничний строк подання розрахунку і сплати у разі, якщо він припадає на вихідний (святковий день) переноситься на перший робочий день, що слідує за цім вихідним (святковим) днем.

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Законодавче - нормативна база:

1. Постанова КМ України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння" від 29.01.1999 р. №115.

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету - це загальнодержавний збір за використання природних ресурсів.

Таблиця 3

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Платники

Користувачі надрами всіх форм власності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які добувають корисні копалини на родовищах, розвіданих за рахунок коштів державного бюджету.

Об'єкт

Вартість добутої мінеральної сировини або продукції її переробки, а при добутку підземних прісних, мінеральних та термінальних вод - об'єм їх добутку

Ставка

Нормативи, які визначаються як частина вартості одиниці добутої мінеральної сировини або у виді ставки відрахувань за одиницю добутку (для підземних прісних, мінеральних та термінальних вод)

Джерело

Собівартість продукції користувачів надрами

Розрахунок плати за збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, подається платниками до податкових органів щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. За неподання розрахунків ресурсних платежів у зазначені строки платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплачується цей збір щоквартально протягом 10 днів наступних за останнім календарним днем граничного строку подання декларації. Граничний строк подання розрахунку і сплати у разі, якщо він припадає на вихідний (святковий день) переноситься на перший робочий день, що слідує за цім вихідним (святковим) днем.

Плата за спеціальне використання водних ресурсів

Законодавче - нормативна база:

1. Постанова КМ України "Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" від 18.05.1999 р. № 836 із змінами та доповненнями.

Плата за спеціальне використання водних ресурсів - це загальнодержавний збір за використання природних ресурсів, який установлюється з метою стимулювання раціонального та комплексного використання та відновлення, вирівнювання соціальне – економічних умов господарювання при використанні водних ресурсів різного ступеню доступності, проведення природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів.

Таблиця 4

Плата за спеціальне використання водних ресурсів

Платники

Підприємства - водокористувачі, включаючи підприємства тепло -, гідроенергетики і водного транспорту

Об'єкт

Фактичні об'єми забору та відкачування води

Ставка

Нормативи, які встановлюються в залежності від виду водних ресурсів, регіону (або басейну рік), потреб, для яких здійснюється забір води, а також величина ліміту на забір та відкачування води

Джерело

У межах, всновлених понад ліміту - прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства. В межах ліміту — собівартість

Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів подається платниками до податкових органів щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. За неподання розрахунків ресурсних платежів у зазначені строки платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплачується цей збір щоквартально протягом 10 днів наступних за останнім календарним днем граничного строку подання декларації. Граничний строк подання розрахунку і сплати у разі, якщо він припадає на вихідний (святковий день) переноситься на перший робочий день, що слідує за цім вихідним (святковим) днем.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Законодавче - нормативна база:

1. Постанова КМ України "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" від 06.07.1998 р. №1012.

2. Постанова КМ України "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю" від 20.01.1997 р. №44 із змінами та доповненнями.

3. Лісовий Кодекс України №3852 - XII із змінами та доповненнями.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів - це загальнодержавний збір за користування природними ресурсами, який установлюється з метою відшкодування витрат на відновлення лісних угідь.

Таблиця 5

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Платники

Юридичні та фізичні особи, яким надано в або тимчасове користування земельні лісового фонду.

постійне ділянки

Об'єкт

Користування лісовими фондами для: заготівлі деревини, що випускається на пні, заготівлі живиці; Заготівлі другорядних лісових матеріалів.

Ставка

Ставки диференційовані за таксами у гривнях установлюються по : - породам (сосна, кедр, ялинка, дуб, ясен, клен і т.д. ); - якості деревини (ділова, дров'яна);

- сортиментам (велика, середня, мілка);

- лісотаксовим поясам та розрядам.

Джерело

Юридичні особи - собівартість продукції (робіт, послуг); Фізичні особи - власні кошти.

Розрахунок плати за спеціальне використання лісових ресурсів подається платниками до податкових органів щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. За неподання розрахунків ресурсних платежів у зазначені строки платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплачується цей збір щоквартально протягом 10 днів наступних за останнім календарним днем граничного строку подання декларації. Граничний строк подання розрахунку і сплати у разі, якщо він припадає на вихідний (святковий день) переноситься на перший робочий день, що слідує за цім вихідним (святковим) днем.

Збір за забруднення навколишнього середовища

Законодавче - нормативна база:

1 .Постанова КМ України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення збору " від 01.03.1999 р. №303.

Збір за забруднення навколишнього середовища - це загальнодержавний збір за користування природними ресурсами, який установлюється з метою відшкодування витрат та оточуючого середовища.

Таблиця 6

Збір за забруднення навколишнього середовища

Платники

Суб'єкти підприємницької діяльності не залежно від форм власності, включаючи їх об'єднання філії тощо; Бюджетні, громадянські установи та організації;

Постійні представництва нерезидентів, що одержують доходи в Україні;

Об'єкт

Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; Розміщення відходів

Ставка

Ставки встановлюються у вигляді фіксованої плати відповідно кожного інгедієнта забруднюючої речовини і виду шкідливого впливу на довкілля

Джерело

Для юридичних осіб - субівартість

1. Закон України № 1212- XIV від 04.11.1999 р. "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України " у редакції Закону України № 2659 -III від 12.07.2001р.

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України - це загальнодержавний збір, який складається із зборов за здійснення митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю, а також платежу за проїзд транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів автомобільними шляхами України.

Таблиця 7

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

Платники

Суб'єкти, які перетинають державний кордон України на транспортних засобах

Об'єкт

Факт перетину транспортним засобом державного кордону України

Ставка

За одиницю транспортного засобу у євро

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України стягується одноразово при транзиті ввозу та вивозу вантажу по єдиному платіжному документу. Термін сплати збору здійснюється у момент пропуску вантажу через державний кордон України. Розрахунок подачі до податкових органів законодавством не передбачено.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

Законодавче-нормативна база:

1. Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства" від5 09.04.99р. №587-XIV.

2. Закон України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами" із змінами від 19.12.95р. № 481/95 ^ВР.

3. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку справляння збору і використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства" від 29.06.99 р. №1170 із змінами та доповненнями.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства - це загальнодержавний збір, який утримується від реалізації в оптової - роздрібній торгівлі алкогольних напоїв та пива, включаючи імпортовані.

Звіт про суму нарахованого збору здається до податкових органів не пізніше 20-го числа місяця, який настає за звітним. А сплачується збір щомісяця протягом 10 днів, які настають за останнім днем подання звіту.

Відповідальність платників збору - згідно законодавства (Закон України від 21.12.00 р. №2181 - III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами).

Таблиця 8

Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

Платники

Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності й підпорядкування, які реалізують в оптової - роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво

Об'єкт

Виручка, одержана від реалізації в оптової -роздрібній торговельній мережі алкогольних напоїв та пива

Ставка

1% від об'єкта оподаткування (включаючи ПДВ та акцизний збір)

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість

Збір до фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Законодавча - нормативна база:

1. Закон України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20.09.2001 р. №2740 - III. . . . .

Учасники фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є банки - юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, та мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність. Участь у Фонді зазначених банків є обов'язковою.

Учасники фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду.

Учасником Фонду є банк, який виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.

Банки - учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким за рішенням Національного банку України зупинено дію банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, переводяться за рішенням адміністративної ради Фонду, прийнятим на підставі інформації Національного банку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності банків, до категорії тимчасових учасників Фонду.

Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду банк, вклади фізичних осіб до якого залучені до дня його переведення до цієї категорії, зобов'язаний сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.

У разі відкликання банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про виключення цього банку з числа Учасників (тимчасових учасників) Фонду.

Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 грн. по вкладах у кожному із таких банків. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками - учасниками (тимчасовими учасниками) фонду.

У разі розміщення вкладником в одному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 грн.

Якщо вкладник має вклади у кількох банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше розміру 1200 грн.

Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Адміністративна рада фонду приймає за погодженням із Національним банком України рішення щодо встановлення спеціального збору для сплати банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банку перераховується банками - учасниками на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приєднання або перетворення (в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов'язків реорганізованих банків щодо участі у Фонді.

Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0.25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та ЗО червня поточного року.

Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада за погодженням з Національним банком України.

Внесення спеціального збору банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою.

Загальний розмір спеціальних зборів, сплачених банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду протягом року (в разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.

Банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до фонду сплачують пеню.

Банк, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду, не сплачує регулярний збір до Фонду по вкладах, які залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: