Поняття трудової пенсії суб єкти об єкти порядок і умови перерахунку пенсій

Реферат на тему:

Поняття трудової пенсії, суб’єкти, об’єкти, порядок і умови перерахунку пенсій.

План.

  1. Поняття трудової пенсії.

  2. Суб’єкти пенсійних правовідносин по трудовій пенсії.

  3. Об’єкти пенсійних правовідносин по трудовій пенсії.

  4. Порядок і умови перерахунку пенсій.

Сама назва цього виду державної пенсії говорить сама за себе: це пенсія, яка призначається громадянам, які працювали, тобто однією з умов призначення такої пенсії являється наявність трудового стажу. Кожен громадянин, що працює, знає, що при наступленні непрацездатності він не лишиться без грошової допомоги з боку держави у вигляді трудової пенсії. Тривалість суспільно-корисної діяльності – об’єктивний показник, який характеризує внесок людини. Таким чином, трудова пенсі, нероздільно зв’язана з працею.

Право на трудову пенсію мають слідуючі особи, зайняті суспільно-корисною працею, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду:

1) які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, або є членами колгоспів та інших кооперативів;

2) які займаються індивідуальною й іншою трудовою діяльністю та іншими видами підприємництва, в тому числі на умовах індивідуальної або групової оренди або в особистому селянському господарстві;

3) члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які не є членами творчих спілок.

Крім вищенаведених право на трудову пенсію мають:

4) інші особи, які підлягають державному соціальному страхуванню;

5) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, особи начальницького і рядового складу фельд’єгерської служби Держ. комітету зв’язку України;

6) студенти вищих, учні середніх спеціальних навчальних закладів, училищ, шкіл і курсів по підготовці кадрів, аспіранти і клінічні ординатори, докторанти;

7) особи, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних чи громадських обов’язків або у зв’язку з виконанням дій по рятуванню людського життя, по охороні державної, колективної власності і, власності громадян і правопорядку;

8) особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

9) члени сімей вище вказаних осіб (1-9) і пенсіонери з числа цих осіб, - у разі втрати годувальника.

Всі вище перераховані особи являються суб’єктами пенсійних правовідносин, які виникають з приводу трудових пенсій. Об’єктом цих правовідносин є пенсія, її конкретний розмір. В трудових пенсіях об’єкт буде мати юридичний смисл один, але різне грошове вираження. Тому і говоримо, що для всіх видів трудової пенсії характерний один об’єкт.

Пенсії щороку підвищуються відповідно до індексації грошових доходів населення, але не менш як на 2% заробітку, з якого обчислено пенсію. В усіх випадках зазначене підвищення не може бути менше 2% мінімальної пенсії за віком.

Раніше призначені пенсії можуть бути перераховані. Перерахунок пенсії проводиться на підставі документів про вік, стаж, заробіток та інших, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих пенсіонером на час перерахунку. Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії у зв’язку з введенням у дію цього Закону (про стаж роботи, заробіток, сімейний стан та інші), то пенсія знову перераховується за нормами Закону. При цьому перерахунок проводиться за минулий час, але не більше як за 12 місяців перед поданням додаткових документів і не раніше ніж з дня введення в дію Закону України про Пенсію.

Перерахунок пенсій, призначених за раніше діючим законодавством, проводиться із середньомісячного заробітку за останніх 24 або будь-які 60 місяців перед призначенням пенсії, або перед введенням в дію цього Закону, або з заробітку, з якого було раніше обчислено пенсію за документами, наявними в пенсійній справі.

20.12.1991 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про корегування рівнів пенсій, призначених до введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Нею передбачено провести перерахунок пенсій, призначених до 01.01.1992 р. виходячи із співвідношення рівнів заробітної плати на момент призначення пенсій та на даний час. Для корегування береться середньомісячний заробіток, з якого призначено пенсію до 1.01.1992 р. по документах пенсійної справи. Сума цього заробітку підвищується залежно від дати призначення (перерахунку) пенсії за такими коефіцієнтами:

до 1970 р. включно – 4,5

з 1971 р. по 1975 р. включно – 4,1

з 1976 р. по 1980 р. включно – 3,9

з 1981 р. по 1985 р. включно – 3,7

з 1986 р. по 1990 р. включно – 2,9

з 1991 р. – 2,5

(а з 01.09.93. р. пенсії збільшені в 2,8 р.).

З одержаної суми заробітку обчислюється пенсія за нормами і на умовах, визначених законом. Якщо одержана сума не досягає мінімального розміру, пенсія встановлюється у відповідному мінімальному розмірі.

З проведенням заходів щодо лібералізації цін та з метою посилення соціального захисту населення з 1.01.92 р. підвищено на 100% розміри державних пенсій, призначених до 01.01.92 р. і скорегованих відповідно до вищенаведених правил. При обчисленні пенсій, що призначатимуться (перераховуватимуться) у 1992-1993 р., сума середньомісячного заробітку за період до 01.01.92 р. підвищується також на 100%.

А. пенсія за віком призначена в 1969 р. із середньомісячного заробітку 60 крб. Його трудовий стаж – 35 р.

Проводимо корегування заробітної плати.

60 крб.  4,5 = 270 крб.

270 крб.  65% = 175 крб. 50 коп. – новий розмір пенсії, але вона менша ніж мінімальна.

Тоді буде – 221 крб. (мін).

Стаж на 10 р. більший за 25 р., тому по 1% за кожний рік, тобто на 27 крб.

Всього: 221 крб. + 27 крб. = 248 крб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: