Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

Міністерство освіти та наукиУкраїни

Національна Металургійна Академія України

Кафедра охорони праці

Реферат

На тему:

“ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ”

Виконала:

ст. гр. ФК-03-2

Логайська Арина

Перевірив:

Доц. Каракаш О. І.

м. Дніпропетровськ

2004 р.

Повітряні лінії електропередачі

Робота на опорах

1.Підійматися на опору і працювати на ній дозволяється тільки в тих випадках, коли є повна впевненість в її достатній міцності і стійкості. Необхідністьукріплення опори і безпечні засоби визначаються на місцікерівником робіт і відображаються в ППР.

2.Роботи з укріплення опори, механічна міцністьі стійкість якої викликає сумніви, виконуються методомзакріплення тросів, відтяжок або спеціальних пристроївдля розкріплевня на опорі. В цьому разі підіймання наопору забороняється. Роботи виконуються з телескопічної вишки або іншого механізму для підіймання людейчи з встановленої поряд іншої опори.

В разі застосування відтяжок з гаками, останні повинні мати запобіжні замки.

3.Підійматися на опору дозволяється членамбригади, які мають:

  • групу III - під час всіх видів робіт до верху опори;

  • групу II - під час робіт зі зняттям напруги - доверху опори, а під час робіт без зняття напруги віддаліквід струмовідних частин, що перебувають під напругою,- не вище 2 м до рівня розташування нижніх проводів,з групою І - під час всіх видів робіт - не вище 3 м відземлі (до ніг працівника).

4.Ті опори, які не розраховані на однобічне тяжіння від проводів і тросів, але тимчасово піддаютьсятакому навантаженню, мають бути попередньо укріпленідля запобігання їх падінню.

5.Забороняється порушувати цілісність проводіві знімати в'язки на проміжних опорах без попереднього укріплення опор. Забороняється підіймання на проміжну опору, якщо на ній закріплено менше як двапроводи.

6.На кутових опорах зі штирьовими ізоляторами підніматися і працювати з боку внутрішнього кутазабороняється.

7.Під час роботи на стійці опори розташовуватися слід таким чином, щоб не випускати з поля зорунайближчі проводи, що перебувають під напругою.

8.Під час підіймання на опору слід закріплятисястропом запобіжного паска.

9.Під час заміни деталей опор слід унеможливити їх зміщення або падіння опори.

10.Забороняється під час заміни приставок П іАП-подібних опор, відкопувати одночасно обидві стійкиопори.

Встановлення приставок слід починати з однієї стійки опори, і тільки після заміни на ній приставок, закріплення бандажів і трамбування ґрунту можна розпочати заміну приставок на другій стійці. Замінювати здвоєні приставки слід почергово.

Забороняється під час витягування чи спускання приставки знаходитися у котловані.

Робота на ПЛ зі зняттям напруги

11.На багатоколовій ПЛ з горизонтальним розташуванням кіл працювати зі зняттям напруги з одногокола дозволяється тільки з боку цього кола. Переходити на дільниці траверс, що підтримує кола, які перебувають під напругою, забороняється.

12.Працювати на відключеному колі багатоко-лової ПЛ з розташуванням кіл одне над одним дозволяється тільки за умови, що це коло підвішене нижчевід кіл, що перебувають під напругою. Підніматися наопору дозволяється тільки з боку відключеного кола.Замінювати та регулювати проводи відключеного колазабороняється.

13.На багатоколовій ПЛ напругою 220 кВ підчас роботи на опорах зі зняттям напруги з одного колана стійках на висоті від 2 до 3 м від землі встановлюються червоні прапорці з боку кіл, які залишилися піднапругою. Прапорці встановлює керівник робіт з членомбригади, який має групу з електробезпеки III.

14.В разі проведення робіт з опори, телескопічної вишки без ізолювальної секції або з іншого механізму для підіймання людей відстань від людини або відінструменту та пристосувань, що застосовуються, допроводів ПЛ напругою до 1000 В, зв'язку, радіотрансляції, телемеханіки має бути не менше ніж 0,6 м.

Якщо під час робіт унеможливлене наближення до вказаних проводів на меншу відстань, то вони мають відключатися і заземлюватися на місці проведення робіт.

15.Перетягування і заміна проводів на ПЛ напругою до 1000 В, підвішених на опорах спільно з іншими ПЛ напругою до і понад 1000 В, провадяться з відключенням і заземленням на робочих місцях або з обидвох боків дільниці робіт всіх ПЛ до і понад 1000 В.

16.Під час робіт на гірляндах ізоляторів дозволяється переміщуватися по підтримувальних гірляндах- як одноланцюгових, так і складених з двох і більшеланцюгів.

Працювати на одноланцюговій натяжній гірлянді дозволяється, користуючись спеціальними пристосуваннями, а в разі їх відсутності - лежачи на гірлянді і зачепившись ногами за траверсу для фіксації положення тіла.

17.Під час роботи на підтримувальній гірляндістроп запобіжного паска закріплюється за траверсу.Якщо довжина стропа недостатня, то необхідно користуватися закріпленими за пояс двома страхувальнимиканатами. Один канат прив'язують до траверси, а другий, попередньо заведений за траверсу, член бригади,який підстраховує, відпускає в міру необхідності.

18.Під час роботи на натяжній гірлянді стропзапобіжного поясу закріплюється за траверсу або запризначені для цього пристосування.

19.На підтримувальних та натяжних гірляндах,складених з двох і більше ланцюгів, дозволяється закріплювати строп запобіжного паска за один з ланцюгів,на якому робота не проводиться. Закріплювати цей стропза гірлянду, на якій виконується робота, забороняється.

20.В разі виявлення несправності, котра можепризвести до розчіплювання гірлянди, робота має бутиприпинена.

21.Під час підіймання (або опускання) на траверси проводів, тросів, ізоляторів перебувати на траверсах, на яких підіймається вантаж, або на стійках підцими траверсами, забороняється.

Вибирати схеми підіймання вантажу і розміщувати підіймальні блоки слід з таким розрахунком, щоб не виникали зусилля, які можуть викликати пошкодження опори.

22.Під час фарбування опори слід вживати заходів для запобігання потраплянню фарби на ізоляториі проводи (наприклад, застосовувати піддони).

Робота на ПЛ без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них.

23.Роботи на ПЛ, що перебувають під напругою, можуть провадитися за двома схемами:

«провід - людина - ізоляція - земля», якщо праці-вник перебуває під потенціалом проводу та ізольований від землі;

«провід - ізоляція - людина - земля», якщо працівник ізольований від проводу.

24.Роботу під потенціалом проводу допускаєтьсявиконувати за дотримання умов ізоляції людини відземлі, застосування комплекту одягу та вирівнюванняпотенціалів екранувального комплекту, робочої площадки і проводу.

Вирівнювання потенціалів здійснюється спеціальною штангою для переносу потенціалу.

Відстані від людини до заземлених частин і елементів устаткування під час виконання цих робіт мають бути не меншими від зазначених в табл.2.3.

Конкретні види робіт під потенціалом проводу слід виконувати згідно зі спеціальними інструкціями за технологічними картами.

25.Роботи під напругою з ізоляцією людини відпроводу мають проводитися із застосуванням електроза-хисних засобів для відповідної напруги.

26.Члени бригади, які мають право на виконання робіт під потенціалом проводу (з безпосереднім доторканням до струмовідних частин), повинні мати групуIV, а інші члени бригади - групу НІ.

27.Забороняється доторкатися до ізоляторів і арматури ізолювальних підвісок, що мають інший, ніжпровід, потенціал, а також передавати або брати інструмент чи пристосування працівникам, що не перебуваютьна тому самому робочому майданчику, під час виконання робіт з площадки ізолювального пристрою, що перебуває під потенціалом проводу.

Під час з'єднання тих елементів ремонтованої фази, які мають різний потенціал (наприклад проводи та ізолювальні підвіски), або під час їх роз'єднання необхідно користуватися діелектричними рукавичками.

28.Перед початком робіт на ізолювальних підвісках необхідно перевіряти вимірювальною штангоюелектричну міцність підвісних ізоляторів і наявність всіхшплінтів та замків в арматурі. За наявності випускнихзатискачів слід заклинити їх на опорі, на якій проводиться робота, і на сусідніх опорах, якщо цього потребує рельєф траси.

29. Роботи на ізолювальній підвісці з її перечеплення, заміни окремих ізоляторів, арматури, що провадяться монтерами, які перебувають на ізолювальних пристроях або траверсах, допускаються за кількості справних ізоляторів на підвісці не менше 70%.

30. Під час перечеплення ізолювальних підвісок,що виконуються з траверс, встановлювати і відчіплятивід траверси необхідні пристосування слід в діелектричних рукавичках.

Дозволяється доторкатися: на ПЛ 35 кВ - до шапки першого ізолятора в разі наявності двох справних ізоляторів в ізолювальній підвісці, а на ПЛ 110 кВ і вище — до шапок першого і другого ізоляторів. Відлік ізоляторів ведеться від траверси.

31.Встановлення трубчатих розрядників на ПЛ20, 35, 110 кВ під напругою допускається за умови застосування ізолювальних підвісних габаритників, якіунеможливлять наближення зовнішнього електрода розрядника до проводу на віддаль, меншу від заданої.

Забороняється перебувати в зоні можливого вихлопу газів в разі наближення зовнішнього електрода розрядника до проводу або під час відведення проводу в разі зняття розрядника. Наближати або відводити зовнішній електрод розрядника слід за допомогою ізолювальної штанги.

32.Забороняється наближатися до ізольованоговід опори блискавкозахисного тросу на відстань менше1 м.

В разі використання троса в схемі плавлення ожеледі припустиме наближення до троса слід визначати залежно від напруги плавлення.

33.Забороняється працювати на тих ПЛ та ПЛЗ,які перебувають під напругою, в туман, дощ, снігопад,в темний час доби, а також під час вітру, що ускладнюєроботи на опорах.

34.Перехід з ізолювального пристрою на йогоробочий майданчик і назад дозволяється тільки післявіддалення майданчика з монтером від проводу більше0,5 м - на ПЛ напругою до 110 кВ включно і більше1 м - на ПЛ напругою 150 , 220 кВ та зняття потенціалу з робочого майданчика.

Роботи на ПЛ в прольотах перетину;

на одному відключеному колі багатоколової ПЛ;

пофазний ремонт

35.Під час монтажу і заміни проводів (вимогицього і наступних пунктів стосуються також і тросів)розкочувати їх потрібно поволі, без ривків, тягові канати направляти так, щоб уникнути підсікання і наближення до проводів, розташованих вище, що перебувають під напругою. Для відтяжок і контрвідтяжок слід використовувати канати із рослинних або синтетичних волокон мінімальної довжини, натягуючи їх без послаблень, не допускаючи звисання кінців. Лебідки і сталеві канати, які використовуються під час роботи, мають бути заземлені.

36.Під час розкочування провід кожного барабана має бути заземлений. У випадку розкочування зрозкочувального візка заземлювати слід нерухомий кінець проводу.

Під час розкочування з барабана, встановленого на одному місці, провід заземлюється приєднанням його кінця до втулки барабана, а валу барабана - до заземлювача або на опорі, найближчій до барабана.

37.Перед початком монтажних робіт (візировка,натяжка, перекладка з роликів в затискачі) розгорнутий провід заземлюється в двох місцях: біля початковоїанкерної опори поблизу натяжного затискача і на кінцевій опорі, через яку проводиться натягування. Крімтого, заземлення встановлюються на провід на кожнійпроміжній опорі, де проводиться робота.

38.Для проводу, що лежить в металевих розкочувальних роликах або затискачах, достатнім є заземлення обойм цих роликів (затискачів). За наявностіметалевого контакту між металевою обоймою ролика(затискача) і тілом металевої або арматурою залізобетонної опори додаткові заходи з заземлення металевогоролика (затискача) не потрібні.

39.Під час роботи на проводах, що виконуєтьсяз телескопічної вишки (підйомника), робоча площадкавишки має бути з'єднана за допомогою спеціальної штанги для перенесення потенціалу гнучким мідним провідником перетином не менше 10 мм2 з проводом, а самавишка заземлена. Провід в цьому разі слід заземлити нанайближчій опорі або в прольоті.

Забороняється заходити в кабіну вишки і виходити з неї, а також доторкатися до корпусу вишки стоячи на землі, після з'єднання площадки телескопічної вишки з проводом.

40.Під час виконання роботи на проводах ПЛ впрольоті перетину з іншою ПЛ, що перебуває під напругою, заземлення необхідно встановлювати на тій опорі,на якій провадиться робота.

Якщо в цьому прольоті підвішуються або замінюються проводи, то з обох боків від місця перетину мають бути заземлені проводи - як той, що підвішується, так і той, що замінюється. Роботи на проводах, що виконуються з опор,з телескопічної вишки, яка не має ізолювальної секції,або іншого механізму для підіймання людей, і роботина проводі, опущеному з опори аж до землі, маютьпровадитися відповідно до 4.7.12 цих Правил.

41.Після закінчення монтажних робіт в анкерному прольоті проводи заземлюються на початковій анкерній опорі або на одній з проміжних опор. Не допускається заземляти проводи на кінцевій анкерній опорізмонтованого анкерного прольоту для запобігання ураженню людей, що працюють на наступному анкерномупрольоті, грозовими розрядами на проводи вже готовоїдільниці.

42.З'єднання шлейфів на анкерній опорі проводиться тільки після закінчення монтажних робіт в суміжних з цією опорою анкерних прольотах.

43.Шлейфи ПЛ напругою 110 кВ і вище до їх з'єднання закріплюються за проводи або за натяжні гірлянди, але не ближче ніж за четвертий ізолятор, рахуючи від траверси, а ПЛ напругою 35 кВ і нижче - тільки за проводи.

44.Після з'єднання шлейфів на анкерних опорах змонтованої дільниці ПЛ проводи заземлюються напочатковій анкерній опорі і на одній з проміжних опор.Заземлювати ці проводи на кінцевій анкерній опорі забороняється.

45.На відключеному колі багатоколових ПЛ звертикальним розташуванням кіл одне над одним можна працювати тільки за умови, що це коло підвішененижче від кіл, що перебувають під напругою. Забороняється заміняти і регулювати проводи відключеногокола.

46.Під час роботи на одному відключеному колібагатоколової ПЛ з горизонтальним розташуванням кілна стійках мають бути вивішені червоні прапорці з бокукіл, які залишилися під напругою. Прапорці вивішуютьна висоті 2—3 м від землі керівник робіт з членом бригади, що має групу III.

47.Підніматися на опору слід під наглядом керівника робіт або члена бригади з групою III, які стоятьна землі. Підніматися на опору з боку кола, що перебуває під напругою, і переходити на дільницю траверси,що підтримує це коло, забороняється.

48.Під час роботи з опор на проводах відключеного кола багатоколової ПЛ, решта кіл якої перебуваєпід напругою, заземлення необхідно встановлювати накожній опорі, на якій проводяться роботи.

49.Забороняється під чає пофазового ремонту ПЛзаземляти в РУ провід відключеної фази. Провід маєбути заземлений тільки на робочому місці. На ПЛ35 кВ і вище під час робіт на проводі однієї фази абопочергово на проводах кожної фази допускається заземлювати на робочому місці провід тільки тієї фази, наякій виконується робота. В цьому разі забороняється наближатися до проводів інших, незаземлених фаз на відстань, меншу від зазначеної в таблиці 2.3.

50.Під час пофазового ремонту заземлення повинне бути подвійним і складатися з двох окремих,встановлених паралельно заземлень. Працювати на проводі дозволяється не далі ніж за 20 м від встановленогозаземлення.

В разі одночасної роботи кількох бригад відключений провід має бути роз'єднаний на електричко незв'язані дільниці. Кожній бригаді виділяється окрема дільниця, на якій встановлюється одне подвійне заземлення.

51.Під час пофазового ремонту ПЛ 110 кВ і вищедля локалізації дугового розряду перед встановленнямабо зняттям заземлення провід має бути попередньозаземлений за допомогою штанги з дугогасним пристроєм. Заземлювальний провід штанги має бути заздалегідь приєднаний до заземлювача. Ця штанга може бутизнята лише після встановлення (або зняття) переносного заземлення.

52.Забороняється під час пофазового ремонту наПЛ з горизонтальним розміщенням фаз переходити наділянки тих траверс, що підтримують проводи фаз, якіперебувають під напругою.

Роботи на струмовідних частинах

електроустановок і повітряних ліній

електропередавання під наведеною напругою1

53.До робіт на струмовідних частинах електроустановок під наведеною напругою мають допускатисьособи, які пройшли спеціальне навчання методам безпечного виконання таких робіт, в перевіркою знань,записом у посвідченні про надання права на їх проведення.

Члени бригади (за винятком водіїв машин та механізмів) повинні мати групу з електробезпеки не ниж че III.

54.Працівники, які обслуговують електроуста новки і ПЛ, повинні знати перелік ПЛ та лінійного обладнання електростанцій та підстанцій, що перебувають під наведеною напругою після їх вимкневня.

55.Із числа ПЛ, що перебувають під наведеноюнапругою, слід визначити вимірюваннями або розрахунками лінії, під час вимкнення і заземлення яких покінцях (в РУ) і на місці виконання робіт на заземлювачі залишається потенціал наведеної напруги понад 42Вза найбільшого робочого струму діючих ПЛ. В подальшому вимірювання або розрахунки слід виконувати підчас зміни режиму, схеми мережі.

56.Під час роботи в зоні слабкої дії наведеноїнапруги лінія має бути заземленою в РУ електростанціїі підстанції.

57.Роботи в зоні сильної дії наведеної напругислід виконувати без заземлення ПЛ в РУ електростанційі підстанцій. Виняток становлять роботи, які виконують:

  • на дільниці сумісного проходження повітряних лінійпоблизу РУ електростанцій (підстанцій), але не далі якза 2 км від них — в цих випадках ПЛ заземлюється вкінцевих РУ;

  • на дільниці одиночного проходження, яка примикає до РУ електростанцій (підстанцій), - в цих випадках лінію треба заземлити в РУ, яке примикає до дільниці робіт.

1 Вимоги цього розділу відносяться до робіт на проводах, тросах та лінійному обладнанні електростанцій (підстанцій).

58.Під час виконання робіт на ПЛ в зоні сильної дії наведеної напруги, коли ця лінія не заземлена вРУ електростанції і підстанції, треба вжити додатковихзаходів щодо запобігання помилковому або самочинному ввімкненню комутаційних апаратів. Для цього додатково до вимог пункта 4.2.4 цих Правил схема вимикача має бути розібрана роз'єднувачами з обох боків, ана лінійному роз'єднувачі мають бути ввімкнені зазем-лювальні ножі в бік вимикача. За наявності обхідної системи шин вона також має бути заземленою.

59.Струмовідні частини електроустановки, щоперебувають під наведеною напругою, мають бути заземлені на кожному робочому місці з приєднанням зазем-лювальних провідників до контуру заземлення опори абодо заземлювального пристрою електростанції чи підстанції. Допускається використовувати груповий заземлювач. Використання одинарного стрижневого заземлювача допускається тільки під час робіт в зоні слабкоїдії наведеної напруги.

60.З моменту заземлення проводу заземлювач, заземлювальні провідники, опори та їх елементи, монтажні канати, машини та механізми слід вважати такими, що перебувають під напругою, тому доторкатися до них стоячи на землі без застосування електрозахисних засобів (діелектричних рукавичок, взуття), а також заходити до кабіни механізму і виходити з неї - забороняється.

61.В зоні сильної дії наведеної напруги роботи,що виконуються без заземлення ПЛ в РУ електростанціїі підстанції, мають проводитися з встановленням базового заземлення на дільниці виконання робіт. Під часроботи на дільниці сумісного проходження ПЛ базовезаземлення треба встановлювати не далі як за 1 км відробочого місця, а на дільниці одиночного проходженнялінії - його можна розташувати довільно в межах цієїдільниці. Не допускається встановлювати базове заземлення на опорі, на якій виконуються роботи,

62.Встановлення та зняття базового заземленнявиконується із заземлюванням проводів всіх фаз на контур заземлення опори, а в випадку відсутності такогоконтуру - на груповий заземлювач. Залежно від місцевих умов допускається встановлювати та знімати базовезаземлення без заземлення ПЛ в РУ електростанції (підстанції) із записом в оперативному журналі або тимчасовим заземленням ПЛ в цих РУ. Встановлення та зняття базового заземлення має виконувати керівник робіт здвома членами бригади з групами IV і III.

В рядку "Окремі вказівки" наряду необхідно вказати розрахункові рівні наведеної напруги до встановлення базового заземлення та після підготовки робочого місця.

Базове заземлення встановлюється перед початком підготовчих робіт і знімається після повного закінчення робіт та зняття робочих заземлень.

63.В зоні сильної дії наведеної напруги, під чассумісного проходження ПЛ, роботи треба виконувати наодній або двох суміжних опорах та прольоті між ними.В разі сумісного проходження ПЛ в зоні сильної діїнаведеної напруги допускається одночасне проведенняробіт кількома бригадами, коли довжина дільниці робітне перевищує 2 км, за умови виконання вимог пункта 64. цих Правил. За необхідності перевищення зазначеної довжини дільниці робіт, ПЛ має бути поділена наелектрично не зв'язані між собою дільниці зі встановленням на кожній з них базового заземлення.

Під час виконання таких робіт на дільниці одиночного проходження лінії, а також усіх видів робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги довжина дільниці, на якій провадяться роботи, не обмежується.

Суміщення робіт в зоні сильної дії наведеної напруги на дільницях сумісного та одиночного проходження допускається тільки за умови розділення лінії на електричне незв'язані дільниці.

65.В разі проходження ПЛ на дільниці одиночного прямування на території різних підприємств накожній дільниці робіт повинне встановлюватися своєбазове заземлення.

66.Перед початком робіт під наведеною напругою мають бути вирівняні потенціали проводу, опор таїх елементів, монтажних канатів, машин і механізмівчерез заземлення їх на загальний заземлювач. У цьомувипадку провід слід заземлювати в останню чергу - післямонтажу такелажної схеми на землі та її заземлення.Розбирати такелажну схему необхідно у зворотній послідовності.

67.Роботи, пов'язані з дотиком до проводу, опущеного на землю, мають проводитися із застосуваннямелектрозахисних засобів або з металевого майданчика,який з'єднаний з проводом для вирівнювання потенціалів. Забороняється входити на майданчик або сходитиз нього, а також подавати металеві предмети, стоячи наземлі без діелектричного взуття.

68.Перед тим як розрізати провід, його необхідно заземлити з обох боків від місця розриву на контурзаземлення опори або, під час виконання таких робіт впрольоті - на загальний груповий заземлювач, на якиймають заземлюватись також монтажні канати, машинита механізми.

69.Під час наближення до заземлювача на відстань менше 3 м для захисту від напруги кроку післязаземлення проводу на місці робіт необхідно взуватидіелектричне взуття.

70.Під час монтажу та заміни проводів під наведеною напругою всі роботи, пов'язані з дотиком допроводу, машин та механізмів, мають виконуватися іззаземленням їх на місці робіт та застосуванням електрозахисних засобів. Перед розкочуванням заземлюватипровід безпосередньо біля барабану не вимагається.

71.Підіймання та опускання проводу має проводитись із заземленням його на кожній опорі, де-здійснюється монтаж, за умови, що довжина дільниці неперевищує 2 км. Натягування та візування проводутреба виконувати із заземленням його на анкерній опорі,через яку здійснюється натягування.

72.Перекладання проводу із розкочувальних роликів в затискачі має виконуватись після заземленняйого на місці робіт або на сусідній опорі. Для проводу,який лежить на металевих роликах або у підтримуваль-них затискачах, достатньо заземлити їх на контур заземлення опори, а за наявності природного контакту міжними встановлення додаткового заземлення на місціробіт не вимагається. Суміжний анкерний проліт, вякому перекладання проводу вже закінчено, слід вважати таким, що перебуває під напругою.

73.До роботи зі з'єднання проводів в петляханкерних опор ПЛ 110 кВ і вище їх слід закріпляти запроводи або за натяжні ізолювальні підвіски (але неближче, ніж за четвертий ізолятор від траверси), а наПЛ 35 кВ і нижче - тільки за проводи.

74.Починати з'єднувати проводи у прольоті анкерних опор можна тільки після повного припиненняробіт в суміжних анкерних прольотах і зняття з нихвсіх заземлень. Лінія має бути заземлена в одному місці- на анкерній опорі, де провадяться роботи, із заземленням кінців з'єднувальних проводів на контур заземлення опори. Перед установленням заземлень треба дотримуватись підвищеної обережності і не наближатись донезаземлених проводів через наявність на них наведеного електростатичного потенціалу.

75.Роботи на обладнанні електростанцій і підстанцій, яке перебуває під наведеною напругою, необхідно виконувати із встановленням на спуски проводів збоку ПЛ по одному переносному заземленню або з вмиканням заземлювальних ножів на обхідному роз'єднувачі, якщо на ньому не виконуються роботи. Встановлення та зняття переносних заземлень необхідно виконувати за умови ввімкнення заземлювальних ножів у біклінії.

76.Під час роботи в електроустановках під наведеною напругою із застосуванням телескопічних вишокта гідропідйомників робочий майданчик має бути з'єднаний із заземленим на місці робіт проводом-перемичкою згнучкого мідного проводу за допомогою спеціальноїштанги, а сам механізм має бути заземлений на загальний з проводом заземлювач. Перетин перемички та за-землювального провідника має бути не менше 25 мм2.Механізми повинні мати інвентарні заземлювачі, наробочих майданчиках мають бути позначені місця дляприєднання перемичок, які мають бути ретельно очищенівід фарби, іржі та забруднення.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: