Приватні аптеки

ПРИВАТНІ АПТЕКИ

Аптека завжди поєднювала комерційну діяльність з соціальними функціями. Сьогодні в Україні частіше комерційна діяльність аптеки виходить на перший план. Процес життєдіяльності кожної організації пов’язаний з процесом безперервних змін і розвитку.

Організація може існувати і реалізувати завдання. які стоять перед нею в тому випадку, якщо її зміни адекватні змінам і вимогам існуючого економічного середовища ринкових відносин. Об’єктивним показником організованого розвитку і успішної діяльності являється прибуток і рентабельність підприємства. З кожним роком на Україні відкривається все більше і більше приватних аптек.

Виділяється декілька закономірних етапів конструктивного розвитку їх, при умові, що об’єктивними показниками розвитку виступають рентабельність і прибуток.

1 етап – етап становлення (первинного накопичення капіталу). Характерною особливістю цієї стадії являється відсутність законів і традицій як в середині організації, так і в її поводженні на ринку. Фінансові показники діяльності відсутні. Фактор економічного ризику має високі показники. Результатами діяльності персоналу не фіксуються, відсутні норми контролю і оцінки діяльності підлеглих. Персонал виконує паралельні завдання. Керівник (він, як правило, і власник) особисто приймає участь в реалізації виробничих завдань і в неформальних міроприємствах організації.

Процес прийняття рішень характеризується інтуїтивністю і високою оперативністю, так як процеси внутрішньо організаційних комунікацій прискорені і існує особистий зв’язок між структурними одиницями поставник – підприємець (керівник – клієнт (споживач). Основний успіх організації полягає в командній роботі, орієнтованій на лідерських якостях керівника, а основним мотивуючим фактором являється ентузіазм.

2 етап – етап стабільної діяльності (диференціації).

Дана стадія розвитку характеризується оприділенням направленості діяльності, формуванням чіткої позиції організації на ринку. Організація потребує стандартизації всередині організаційних процесів (оприділення організаційної мети, планування, механізмів звітності, правил і норм поведінки персоналу). На цьому етапі формується корпоративна культура, яка відтворює філософію і стратегічні завдання організації.

На цій стадії відбуваються зміни у відношенні влади (офіційного статуса і особистих відносин в порівнянні з первинною стадією розвитку організації.

Внутрішньо організаційний процес прийняття рішень описується за допомогою формули:

Аргументи – статус = рішення.

Виникає об’єктивна необхідність оцінки діяльності працівників, яка пов’язана з ростом чисельності працівників організації, розширення комунікативного поля трансляції корпоративних цілей.

Виникає потреба в утворенні відділу по роботі з персоналом, в зв’язку з необхідністю розробки довгострокових програм розвитку персоналу, так як основним мотивуючим фактором успішної діяльності виступає як адекватна система оплати праці, яка сон вона на чітких критеріях оцінки діяльності, так і потреби керівництва – досягнення високого соціюючого статуса в середині організації.

На цьому етапі зростає вплив організації на персонал. Імідж організації конкурентоздатність, можливість навчання, кар’єрний розвиток – фактори, які попереджують текучість кадрів і забезпечують інформацію безпечної діяльності.

3 – етап – інтеграційний.

Основним показником розвитку організації на цій стадії являється “синдром стабільної діяльності компанії”.

Основною небезпекою цього етапі розвитку являється можливість з розширенням штату працівників, розвинутою інфраструктурою організації, формалізацію механізмів оцінки результатів праці і звітності.

Основним методом, який на даній стадії з метою зниження дії деструктивних факторів максимального росту, являється реорганізація діяльності.

Організаційна структура видозмінюється, вводяться проектні, метричні зв’язки, управління, принципи аутсорсінга. Все повинно бути чітко заплановано.

При відкритті приватної аптеки підприємець повинне отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) на право роздрібної реалізації медикаментів, умови і правила здійснення діяльності та контролю за їх дотриманням. Ліцензії на право здійснення роздрібної реалізації медикаментів видаються Міністерством охорони Здоров’я України і діють на всій території України.

Роздрібна реалізація медикаментів здійснюється шляхом закупівлі і продажу медикаментів у сфері роздрібної торгівлі з метою отримання прибутку і своєчасного забезпечення лікарськими препаратами населення.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: