Рецепт 4

Рецепт – це письмове звернення лікаря до фармацевта про виготовлення і видачу ліків. Recipe – візьми Rp: скорочена форма. Рецепт виписується на бланках розміром (85х150 мм). Лікарі лікувально-профілактичних закладів в т.ч. клінік науково-дослідних інститутів, медичних учбових закладів юридичні та фізичні особи, які займаються медичною практикою на підприємницьких засадах, інші лікарі чи уповноважені медичні працівники у порядку, передбаченому цими правилами, при наявності відповідних показань зобов’язані виписувати хворим рецепти на лікарські засоби та вироби мед. Призначення завірені своїм підписом і особистою печаткою. Рецепти повинні виписуватись латинською мовою, розбірливо, без виправлень, чорнильною або кульковою ручкою. З чітким позначенням всіх латинських назв препаратів, та їх доз. Обов’язково заповнювати всі графи. Скорочувати можна тільки в відповідності з прийнятими в медичній практиці, із зазначенням віку хворого, порядку оплати лік. засобів та виробів мед. призначення, форми вживання на бланках, віддруковані у друкарні відповідно до форм, затверджених наказом Міністерством охорони здоров’я України від 30.06.94 № 117 “Про порядок виписування рецептів та відпуску лік. зас. і виробів мед. призначення в аптек.

В окремих випадках рецепт завіряється печаткою лікувально-профілактичного закладу, науково-дослідницького інституту, мед. учбових закладах.

Рецепт – це юридичний документ він служить основою для відпуску ліків з аптек лікар та фармацевт несуть юридичну відповідальність. Лікар за неправильне написання р-ти, а фармацевт за відпуск ліків. Спосіб вживання має бути виписаний на д-ній мові і виписувати рецепт дозволяється тільки на ті ліки, які зареєстровані в Україні. Крім того в амбулаторну карточку має бути занесено № р-та по якому виписаний лік. зас. Якщо необхідно негайно виготовити ліки, то на р-ті ставиться позначка Сіto – швидкоруч. Тоді Statum – негайно при виписуванні в р-ті к-кості лік форм вказується мл – 1000 мл. Може бути в краплях в грамах. Рецепти мають виписуватись на бланках встановлених за зразком, який регламентує наказ МОЗ України № 117. Цим наказом встановлено форми рецептурних бланків.

Бланки рецепта форми № 2 передбачений для виписування лік. зас. і виробів мед. призначення безплатно чи на пільгових умовах та лікарських засобів, що мають одурманюючу властивість.

Бланк р-та № 3 передбачений для виписування наркотичних лікарських засобів у чистому вигляді або в суміші індиферентними р-нами за переліком що затверджується Міністерством ох. зд. України.

Всі інші л.з. в.т.ч. спирт етиловий, виписується на рецептурному бланку форми № 7.

Рецепти для одержання лік. зас., виробів мед. призначення на пільгових умовах чи безплатно дозволяється виписувати лікарям державних закладів ох. зд. лікарям інших закладів, підприємств, організацій, котрі мають відповідальні кошти на оплату р-тів, а також завідуючим фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами перелік, яких визначається органами ох. зд. місцевих держадміністрацій. Рецепти виписується в одному примірнику. У разі виписування безплатно чи на пільгових умовах наркотичних лік. зас. поряд з виписуванням р-та на бланку форми № 3 виписується додатково р-т на бланку форми № 2. На рецептурному бланку Ф2 і Ф дозволяється виписувати тільки одне найменування лік. зас. на бланку Ф1 – не більше 3-х найменувань. Назви отруйних і наркотичних л.з пишуться на початку р-та, дані всі інші ліки. Спосів вживання ліків пишеться державною мовою з зазначеннм дози, частоти, часу прийому (до чи після їжі) та його тривалість. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу “Зовнішнє” “Відомо” тощо. У разі необхідності дозволяється виписування в р-ті зас. в к-кості, що потрібна для продовження або повторення курсу лікування. За винятком лік. зас., для яких встановлені норми відпуску. На р-ті при цьому робиться відповідний запис лікарем, який додатково завіряється його підписом і особистою печаткою.

Наркотичні л-з. – етил морфіну гідролорид

Кодеїн,

Етамінал натрію

Барбаміл

Естоцин табл..

Фепранол та пахікарпіну гідройодит в чистому вигляді або в суміші з індиферентними р-нами виписується на р-них бланках Ф3. Цей бланк додатково підписується керівником закладу охорони зд. або його заступником по мед. частині і завіряється печаткою закладу ох. зд. рецепти на:

Таблетки код термін

Алнагон

Табл.. від кашлю складу: трави термопсису 0,02 г.

Кодеїну 0,01 г

Натрію гідно-карбонату 0,2 г

Кореню солодки в порошку 0,2 г

Та л. Препарати до складу яких входять отруйні л.зас списку “В”.

Кодеїн, конеїну фосфат, етил морфіну г-хл., етамінал натрію, барбомін. Еферину, гідро хлорид в суміші з іншими лік. препаратами, спотворні нейролептичні, антидепресивні, анаболічнів засоби, стероїдні гормони, транквілізатори клафелін, препарати що містять похідні 8-оксихіноліну, настойка заманихи виписується н рецептурних бланках №1 завіряються печаткою закладу ох. Зд. “Для рецептів” також додатковою печаткою бланку № 2. Виписуючи отруйний чи сильнодіючий лік. зас., які відносять до списку “А” чи “В” в дозах, що перевищують вищий одноразовий прийом, лікар зобов’язаний написати дозу цього засобу прописом і поставити знак оклику. При мед. показаннях лікарі мають право виписувати р-ти на етиловий спирт в суміші з іншими лікарськими р-нами або в чистому вигляді в к-кості до 150 хворим на цукровий діабет та онологічним хворим, що самостійно проводять ін’єкції, виписується до 100 г етилового спирту безплатно на місяць. Понад цю норму хворим р-ти на етиловий спирт випис. За повну вартість. Забороняється виписувати амбулаторним хворим р-ти на ефір медичний та для наркозу (в чистому вигляді) хлор етил, капіпсол, та інші л.з. для наркозу.

Не дозволяється виписуватись в одному р-ті д.з. у більшій кількості ніж:

Алнагол 20 табл.

Барбаміл 2,0

Кодеїн 0,2г

Табл. “Кодтернпін” 20 табл.

Табл. Від кашлю складу

Трави термопсису 0,02 г

Кодеїну 0,01 г

Натрію гідрокарбонату 0,2 г

Кореню солодки в порошку 0,2 г або 20 табл.

Пахікарпіну гідройодит 1,2 г

Снотворні препарати 10-20 табл.

Фепранол 0,0235 г або 50 драже

Ефедрину гідро хлори 0,6 г

Естоцин табл. 12 табл.

Нтамінал натрію 1,0 г

Етимморфіну гідро хлорид 0,2 г

З обов’язковою вказівкою лікаря на р-ті “За спеціальним призначанням” завіреною підписом та особистою печаткою лікаря і печаткою закладу ох. З. “Для рецептів” При виписування хронічним, хворим р-тів на л.з дозволяється встановлювати термін дії р-та в межах до 1 року за винятком:

-л.з. що підлягають предметно-кількісному обліку

-л.з. що відпуск безоплатна та на пільгових умовах

-наболічних стероїдів, л.з. що містять отруйні р-ни списку “А2.

При відпустку таких р-тів лікар робить вказівку “хронічному хворому” зазначити термін дії р-та та періодичність відпуску по ньому ліків. Завірити своїм підписом та особистою печаткою.

Зубні лікарі і фельдшери акушери можуть виписувати хворим рецепти на л.зас. необхідні для надання екстреної мед. допомоги, за винятком наркотичних, завіривши р-т своїм підписом та печаткою закладу ох. зд.

Фельдшери та завідуючі фельдшерського-акушерськими пунктами, здоров пунктами, мед. пунктами мають право виписувати р-ти хворим на необхідні ліки за винятком отруйних, наркотичних, в чистому вигляді або в суміші з індиферентними р-нами таких що мають одурманюючу властивість.

Рецепт, який виписаний з порушеннями вимог даних Правил, або містить несутісні л.з. вважається недійними і ліки по ньому відпуску не підлягають. Рецепт позначається штампом “Рецепт недійсний”, повертається хворому.

Зубні лікарі можуть виписувати вимоги тільки на отруйні л.з і сильнодіючі р-ни, що застосовуються в стоматологічному кабінеті.

На зворотному боці рецептурного бланку друкується пам’ятка лікарю. Рецептурні бланки повинні зберігатися: бланки Ф1 у замкнених шафах, бланки Ф2 і Ф3 – у сейфах. Має бути призначена особи, яка відповідає за зберігання, облік та видачу р-них бланків. Облік бланків р-них бланків Ф2 і Ф3 ведеться в журналі обліку. Сторінки ж-лу повинні бути пронумеровані, а ж-л прошнурований, завірений підписом керівника і печаткою даного закладу ох. зд. Мед. працівники видають балнки Ф1 і Ф2 в необхідності к-кості для роботи протягом місяця. Нову партію р-них бланків Ф2 мед працівник отримує при здаванні корінців рецептів, отриманих перед цим р-ні бланки Ф3 видаються відповідною особою мед. працівнику в к-кості що не перевищує 2-тижневу потребу.

Також якщо в л.форму входять д-кілька інгредієнтів споч. Виписуються основний діючий засіб (basis) потім перечислюють допоміжні засоби (adjuvans) а також засоби покращуючи смак та запах. Деколи лікар не вказує кількість constituens тоді фармацевт має взяти скільки потрібно в такому випадку пишуть д. S guuntum Satis скільки треба. Дане позначення можна виписувати тільки в відношенні індофеернтних р-н. Якщо декілька лік. зас. виписується в одній і такій же дозі то величину позначають тільки один раз після назви останнього засобу ставиться знак - порівну. Бувають також випадки коли лікарі виписують р-ти собі тоді на рецептурному бланку в графі, де Ф.І.П. хворого пишуть Pro autore (для автора).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: