Робота з E-mail

РЕФЕРАТ

Робота з E-mail

В 1971 році компанія Baranek and Newman підписала контракт з двома програмістами на розробку першої версії Internet, яка дозволяла б відсилати користувачам повідомлення, а не просто дані. З цих коренів електронна пошта Internet, або e-mail, виросла до рівня глобальної комунікації. В 1980р. було створено SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)- простий протокол передачі пошти. Однак SMTP було створено для обміну поштою між мейнфреймами(суперкомп'ютерами), і він не був розрахований на персональні комп'ютери. Створений в 1984р POP(Post Office Protocol) - протокол відправки для офіса - зняв це обмеження.

Отже, електронна пошта - це система обміну інформацією в електронному вигляді телекомунікаційними засобами Iнтернета. На сервері, до якого здійснюється під'єднання, формується (відкривається) поштова скринька (папка на жорсткому диску), яка має свою адресу. Усі повідомлення, які пересилаються на цю адресу іншими особами, накопичуються в поштовій скриньці. Після фізичного з'єднання з поштовим сервером отриману кореспонденцію можна "перетягнути". Для читання електронної пошти, відправлення електронних листів, їх перенаправлення, вилучення в операційних системах типу Windows служать спеціальні програми: Internet Mail - в системі Windows 95, Outlook Express - в Windows 98 та Windows NT. За допомогою цих програм можна відкрити папку Входящие - для читання отриманих листів, папку Исходящие - для перегляду відправлених листів.

Поштові адреси та структура електронного листа.

Поштова адреса складається з таких елементів як:

 • назва поштової скриньки, яку переважно називають іменем користувача;

 • @ (знак "комерційного at", "вухо" або "собачка");

 • ім'я вузла.

Справа від символа @ записується іР-адреса комп'ютера, на якому розміщується поштове відділення абонента, і ця адреса формується так, як довільне доменне ім'я в Iнтернеті. Зліва від символа "@" записується ім'я абонента. Наприклад, [email protected] - зразок типової адреси, де narkov - ім'я поштової скриньки, pu.if.mail - ім'я вузла.

Адреси поштових скриньок можуть містити наступні символи: букви, цифри, деякі інші знаки(крапка, символ підкреслення). Як правило, регістр букв(великі чи маленькі) в адресах електронної пошти не має значення. Наприклад, [email protected] i [email protected] - це та сама адреса.

Електронний лист складається із заголовка і власне повідомлення. Заголовок знаходиться у верхній частині кожного листа, причому він відділяється від основного тексту порожнім рядком. Лист може містити в заголовку такі рядки:

subject: тема повідомлення (необов'язковий, але бажаний);

to: перелік отримувачів повідомлення (вказується хоча б один);

cc: перелік одержувачів копії повідомлення (необов'язковий);

Bcc: додатковий список одержувачів копії повідомлення; імена цих одержувачів не пересилаються разом з повідомленням (необов'язковий);

From: адреса автора повідомлення (формується автоматично, обов'язковий);

Reply-To: зворотна адреса, на яку потрібно відправити відповідь, якщо ця адреса відрізняється від рядка From (необов'язковий);

Date: час і дата відправлення повідомлення (формується автоматично, обов'язковий);

Expires: дата, після якої повідомлення втрачає актуальність (необов'язковий);

Message-ID: унікальний ідентифікатор для повідомлення(генерується машиною автоматично);

Lines: кількість текстових рядків в повідомленні.

Зауважимо, що основний текст листа може містити додатки у вигляді окремих файлів із графічними зображеннями, звуковими фрагментами, мелодіями, програмами. Ці додатки разом із основним текстом кодуються як текстові повідомлення незалежно від формату і передаються далі згідно вказаної адреси.

Робоче вікно програми Internet Mail.

Заголовок вікна і меню - стандартні атрибути вікна в операційній системі Windows. В правій частині заголовку вікна розміщені кнопки, призначені для стандартних дій з вікнами в операційній системі Windows. За допомогою меню можна вибрати будь-яку команду програми Internet Mail.

Під меню знаходиться панель інструментів. На цій панелі розміщені значки, що позначають виконувані дії. Якщо підвести вказівник миші до одного з цих значків, навколо нього з'явиться рамка і значок "перетвориться" в кнопку. Після чого можна клацнути на цій кнопці, і потрібна команда буде виконана.

Під смугою панелі інструментів розміщено список Папки(Folders), призначений для сортування одержаної і підготованої до відправлення пошти, що дозволяє розкладати листи по папках.

індикатор під'єднання - фірмовий знак комплекту програм Internet Explorer, який знаходиться справа на панелі інструментів. Під час під'єднання до Iнтернета цей знак "оживає" і перетворюється з фірмового знаку в зображення земної кулі.

Центральна частина вікна поділена на дві частини. Верхня - призначена для відображення вмісту відкритої в даний момент папки, в якій є перелік заголовків листів. Нижня частина служить для відображення текстів листів.

Рядок стану призначено для індикації тих дій, які в даний момент виконує програма Internet Mail. Наприклад, в рядку стану можуть з'являтися наступні повідомлення: Подключение, Проверка почтового ящика, Нет новых сообщений.

Створення та відправлення поштового повідомлення.

Опишемо алгоритм створення та відправлення електронного листа за допомогою програми Internet Mail.

 • Клацніть на кнопці Создать сообщение(New Message) на панелі інструментів Internet Mail. З'явиться вікно Создание сообщения(New Message). Аналогічно, як при відправленні звичайного листа ми адресуємо конверт, так і для електронного листа необхідно вказати деяку інформацію про адресата. Зверніть увагу, що текстовий курсор вже знаходиться в полі Кому(То).

 • Введіть в полі Кому(То) електронну адресу одержувача.

 • Для відправлення листа зразу кільком адресатам використовується поле вводу Копия(СС). Виберіть за допомогою миші це поле і наберіть, для прикладу, на клавіатурі свою адресу електронної пошти, щоб відправити копію даного повідомлення самому собі.

 • Виберіть за допомогою миші поле Тема сообщения(Subject) і введіть коротку анотацію даного листа.

 • В правому верхньому куті листа розміщена "марка", яка дозволяє вказати на важливість повідомлення. Клацніть мишкою на символі, що зображує марку. З'явиться допоміжне меню для вибору позначки важливості листа. На цьому заповнення "конверта" листа завершено. Для вводу тексту листа призначається поле під конвертом.

 • Клацніть мишею на цьому полі і наберіть текст: Привіт! Я вчуся використовувати e-mail.

 • Після того, як лист написано, натисніть першу зліва на панелі інструментів кнопку Отправить сообщение(Send message), щоб відправити створене повідомлення. З'явиться попередження Отправка почты(Send mail).

 • Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно Отправка почты(Send Mail) i вікно Создание сообщения(New Message).

 • Відкрийте список папок для листів і клацніть мишею на папці Исходящие(Outbox). На екрані з'явиться вміст цієї папки, де знаходиться щойно створений вами лист. Те, що лист виділено курсивом(похилим шрифтом) означає, що повідомлення ще не відправлене.

 • Клацніть на кнопці Доставить почту(Send and Recieve). З'явиться діалог Подключение к...(Connect to...)

 • Клацніть на кнопці ОК, щоб почати процес під'єднання до вузла провайдера Iнтернета.

Отримання поштового повідомлення.

Перелічимо, які дії слід виконати для того, щоб прочитати одержану пошту.

 • Клацніть на кнопці Доставить почту(Send and Receive). З'явиться вікно діалогу Подключение к...(Connect to...).

 • Клацніть на кнопці ОК, щоб розпочати процес під'єднання до вузла провайдера. Після того, як з'єднання встановлено, виконується перевірка вашої поштової скриньки на вузлі провайдера, яка супроводжується вікном діалогу Доставка. Вказаний діалог зникне після того, як всі повідомлення перепишуться на ваш комп'ютер. Після чого з'єднання з провайдером буде розірвано.

 • Відкрийте список папок для листів і клацніть мишею на папці Входящие(Inbox).

 • В нижньому полі екрану прочитайте зміст отриманого листа.

Зауважимо, що нові повідомлення мають значок у вигляді закритого, а прочитані - відкритого конверта. Автоматично після встановлення програми Internet Mail до вас в скриньку потрапляє лист від розробників цієї програми. Для того, щоб прочитати адресоване вам повідомлення, клацніть мишкою на заголовку вибраного листа. Зверніть увагу, що після того, як переглянуто непрочитаний лист, помітка біля нього змінюється на відкритий конверт.

Відповідь на електронні повідомлення з використанням цитат з попередніх листів, знищення повідомлень.

Часто виникає необхідність відповісти на одержані листи, причому з використанням цитат з цього ж листа. Розглянемо, яким чином така задача реалізується в Internet Mail. Для цього:

 • клацніть мишею на заголовку листа, на який потрібно відповісти, і натисніть кнопку Ответить отправителю(Replay to Author) на панелі інструментів Internet Mail. З'явиться вікно, в якому знаходиться зміст вибраного листа. Зверніть увагу, що в полі Кому(То) вже записано адресу автора цього листа, в полі Тема сообщения(Subject) - тема вказаного листа, а змістом листа є його попередній зміст. Причому на початку кожного рядка стоїть символ ">", яким прийнято позначати цитати. Після того, як здійснено редагування відповіді на цей лист, виконайте такі дії:

 • На панелі інструментів вікна Создание сообщения(New Message) натисніть кнопку, на якій зображено конверт, щоб відіслати відповідь. З'явиться попередження Отправка почты(Send Mail).

 • Закрийте вікно діалогу за допомогою кнопки ОК, після чого лист попадає в папку Исходящие(Outbox). Оскільки наведений приклад носить умовний характер, то створений лист ми не відправлятимемо, а знищимо. Для цього:

 • виберіть в списку Папки(Folders) папку Исходящие(Outbox) і клацніть мишею на щойно створеному листі. Після цього натисніть кнопку Удалить(Delete) на панелі інструментів Internet Mail. Лист буде поміщено в папку Удаленные(Deleted Items).

Створення власних підписів.

Зазвичай листи прийнято підписувати. При використанні програми Internet Mail також маємо таку можливість. Підписом вважається текст, який автоматично вставляється в кінці повідомлень. Для створення підпису необхідно виконати наступні дії:

 • Виберіть команду меню Сообщения->Параметры(Mail->Options), щоб відкрити вікно діалогу настройки Internet Mail.

 • Виберіть вкладку Подпись(Signature).

 • Встановіть перемикач в групі елементів керування Подпись (Signature) в положення Текст(Text).

 • Клацніть мишею в полі вводу і наберіть на клавіатурі прізвище та ім'я. Цей текст і буде надалі підписом.

18. Створення адресної книги та її використання.

Для зручності роботи в програмі Internet Mail передбачена можливість створення адресної книги, в якій можна зберігати інформацію про адресатів, з якими ведеться листування електронною поштою.

 • Виберіть команду меню Файл->Адресная книга(File->Address Book). З'явиться вікно Адресная книга(Address Book).

 • Клацніть на кнопці Создать Адрес(New Contact) на панелі інструментів вікна Адресная книга(Address Book). На екрані з'явиться вікно діалогу Свойства(Properties).

 • В полях вводу Имя(First), Фамилия(Last), Отчество(Middle) увведіть відповідно: Петрів, Петро, Петрович.

 • Клацніть мишею на полі Адреса електронной почты(E-mail Address) і наберіть на клавіатурі адресу електронної пошти: [email protected]

 • Клацніть на кнопці Добавить(Add), щоб занести адресу в книгу. Вкладки Личные(Personal), Служебные(Busines), Заметки(Notes) призначені для запису додаткової інформації про даного респондента.

 • Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити вікно діалогу Свойства (Properties). Під час пошуку в адресній книзі нас переважно цікавить прізвище потрібної людини, тому зручно відсортувати записи в адресній книзі за прізвищами.

 • Виберіть команду меню Вид->Сортировка(View->Sort by) вікна Адресная книга(Address Book). З'явиться додаткове меню.

 • Виберіть команду меню Фамилия(Last Name), щоб записи в адресній книзі відображалися в звичній для нас формі: Прізвище, ім'я, по батькові. Тепер, коли в адресній книзі буде велика кількість записів, швидко можна знайти потрібне прізвище, набравши його в полі вводу, яке знаходиться під панеллю інструментів у вікні Адресная книга(Address Book).

 • Виберіть команду меню Файл->Закрыть(File->Close) або ж клацніть мишею на кнопці, яка закриває вікно в правому верхньому куті вікна Адресная книга(Address Book), щоб закрити вікно.

Додаткові можливості e-mail.

За допомогою електронної пошти можна не тільки обмінюватися повідомленнями, але й одержувати будь-яку інформацію з Iнтернета. Для цього необхідно відправляти листи, оформлені певним чином, за адресами так званих "поштових роботів". Поштовим роботом називається програма, яка одержує електронну пошту, визначає, на яку інформацію було здійснено запит, і виконує необхідні дії для виконання одержаного запиту. Вибрана роботом інформація відсилається відправникові запиту. Наприклад, якщо користувач хоче одержати за допомогою електронної пошти файл з FTP-сервера, то він може скористатися комп'ютером-сервером, який під'єднаний до Iнтернета і містить багато різноманітних файлів. В цьому випадку користувач відсилаєте листа поштовому роботу і від'єднується від мережі, щоб через деякий час знову з'єднатися і одержати файл в листі. Після того, як поштовий робот одержить запит, він під'єднається до потрібного FTP-сервера, переписує необхідний файл, а потім відсилає його в електронному листі користувачеві. Аналогічно електронною поштою можна одержувати і іншу інформацію.

Приєднання до листа файлів та їх відокремлення від листа.

Доволі часто потрібно переслати електронною поштою не тільки текст, але й інші файли, наприклад, зображення, звуки і т.д. Розглянемо алгоритм передачі файла за допомогою програми Internet Mail.

 • Клацніть на кнопці Создать сообщение(New Message) на панелі інструментів Internet Mail. З'явиться вікно Создание сообщения(New Message).

 • На панелі інструментів вікна Создание сообщения(New Message) клацніть на кнопці із зображенням скріпки, щоб прикріпити до створеного листа певний файл. З'явиться діалогове вікно Вставка вложений (Insert Attach)

 • За допомогою діалогового вікна Вставка вложений (Insert Attach) виберіть на вашому диску необхідний файл і натисніть кнопку Вложить (Attach), щоб приєднати вказаний файл до листа.

Зверніть увагу, що область для тексту листа розділилася на дві частини, і внизу з'явився знак приєднаного файлу.

Опишемо далі, як від'єднати файл від документу за допомогою програми Internet Mail. Нехай одержано лист на тему "Привітання з Новим Роком". Зліва від заголовку листа знаходиться зображення скріпки. Якщо клацнути мишею на заголовку листа, то побачимо, що лист не містить тексту, але справа під лінією, що поділяє вікно на дві частини, також знаходиться зображення скріпки. Скріпки вказують на те, що до листа "пришиті" файли.

 • Двічі клацніть мишею на заголовку листа з темою "Привітання з Новим Роком". На екрані з'явиться вікно, з допомогою якого можна "від'єднати" файл від листа.

 • Клацніть правою кнопкою миші на значку, що відповідає вкладеному файлу newyear.bmp. Відкриється контекстне меню. Виберіть в контекстному меню команду Сохранить как(Save as).З'явиться діалогове вікно Сохранить вложение как(Save Attach As).

 • Виберіть папку на диску вашого комп'ютера, в якій буде зберігатися вкладений файл, і натисніть кнопку Сохранить(Save). Діалогове вікно Сохранить вложение как(Save Attach As) закриється, а вкладений файл буде збережено у вибраній папці.

Поняття про UU-кодування та base64-кодування двійкових файлів.

На початковому етапі використання Iнтернета, коли великі підприємства, які приступили до створення взаємопов'язаних мереж, захотіли обмінюватися файлами один з одним, розробники систем зіткнулися з проблемою вибору спільного формату, який могли б використовувати всі системи. Деякі системи могли передавати 8-розрядні слова, інші 16-розрядні, але багато інших могли передавати лише 7-розрядні слова. Врешті-решт, єдиним форматом слова, який могли б передавати й приймати всі системи, виявився формат з 7-розрядних символів ASCII. Тому для пересилки файлів іншій системі творцям мережі Iнтернет потрібен був алгоритм для перетворення всіх файлів, відмінних від ASCII, в текст, а після передачі - перетворення їх знову до початкового вигляду. Один із запропонованих алгоритмів відомий як стандартний алгоритм UU-кодування. Цей формат став найпопулярнішим при відправленні файлів в групи новин.

Порівняно недавно було розроблено новий стандарт для розширення можливостей пошти SMTP, яка широко використовується в Iнтернеті. Користувачів вже не задовольняла передача звичайних текстових файлів. Виникла потреба в приєднанні зображень, документів, електронних таблиць чи інших файлів до повідомлень e-mail, які відправлялися в Iнтернет. Для реалізації таких потреб було розроблено стандарт MIME, як доповнення SMTP, який дозволив користувачам приєднувати файли будь-якого типу до повідомлення електронної пошти. Для того, щоб здійснити це розширення можливостей системи пошти Iнтернет і зберегти раніше створені системи, розробники системи МіМЕ додали новий алгоритм кодування: кодування з основою 64. Цей алгоритм кодування/декодування, вбудований у всі сумісні з МіМЕ клієнти e-mail, одержав на даний час розповсюдження в Iнтернеті всюди, де потрібне кодування.

Мережевий етикет при користуванні e-mail.

Користуючись електронною поштою, варто дотримуватися мережевого етикету, зокрема, надсилати електронні листи можна і незнайомим людям, але за умови, що їхня адреса була опублікована чи оприлюднена іншим офіційним способом. Використання електронної пошти з метою розсилання реклами є грубим порушенням. Адресу таких порушників легко встановити, оскільки вона фіксується на серверах, які були задіяні для передачі повідомлення. До незнайомих людей можна звертатись лише із проханнями дати професійну консультацію, із ввічливими пропозиціями, не вимагаючи обов'язкової відповіді. Звертаючись до незнайомих людей, не можна вимагати відповіді іншими засобами зв'язку, відмінними від електронної пошти. Це далеко не повний перелік "гарних манер", яких треба дотримуватися, при використанні e-mail.

Література

 1. Глинський Я.М. Практикум з інформатики.- Львів: Підприємство Деол, 1998.- 168 с.

 2. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. - М.: Триумф, 1997.- 400 с.

 3. Миллер М. Использование Windows 98: Пер. с англ.- К.; М.; СПб.: Издат. дом "Вильямс", 1998.- 336 с.

 4. Проект програми курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" для загальноосвітньої школи (автори: Жалдак М.і., Морзе М.В., Науменко Г.Г.). Електронний варіант.

 5. Homepage с помощью бортовых средств.// Chip, №5-6, 1996, с. 70-73.

 6. Internet для "чайников". К.: Диалектика, 1996.- 288 с.

 7. Журнал "Компютер + Программы", 1998-2000 р.р.

 8. Журнал "Чип", 1996-2000 р.р.

 9. Газета "Про", 1998-2000 р.р.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: