Структура і склад по САПР

РЕФЕРАТ

на тему:

СТРУКТУРА І СКЛАД ПО САПР

СТРУКТУРА І СКЛАД ПО САПР

Програмне забезпечення САПР поділяється на загальносистемне, базове і прикладне.

Загальносистемне ПО не відбиває специфіку конкретної предметної області й особливості конкретної САПР. Загальносистемне ПО розробляють для різних застосувань ЕОМ і в нього входять операційні системи (ОС) машин.

Базове ПО призначено для використання багатьма проектними організаціями. Воно розробляється разом з апаратною частиною робочих місць проектувальника і виконує функції обслуговуючих підсистем САПР. У базове ПО включають, наприклад, засобу редагування графічних зображень, системи керування базами даних і т.п.

Прикладне ПО складають пакети прикладних програм (ППП), призначені для виконання різних проектних процедур. ППП — сукупність програм, об'єднаних спільністю застосування й орієнтацією на визначений клас задач.

Укрупнена структура одного з рівнів ПО САПР представлена на мал. 2.9. При структуруванні програмного забезпечення крім ППП використовують поняття програмних систем, комплексів і компонентів.

Комплекс по визначенню в Єдиній системі програмної документації (ЕСПД)—складна програма, яку можна розділити на складові частини. Компоненти — складові частини програм, що виконують однорідні функції. Поняття «комплексів-компонентів» аналогічні поняттям «система-елемент» у блочно-ієрархічному проектуванні складних об'єктів.

У залежності від складу компонентів розрізняють кілька типів ППП.

ППП простої структури включають тільки функціональні обробні програми, кожна з який призначена для виконання деякої проектної чи процедури операції. ППП цього типу використовуються на таких маршрутах проектування, де виконувані проектні операції досить автономні і здійснюються послідовно, а міжпрограмне зв'язки слабкі.

Операційна система

Моніторна система

Інструментальні засоби

ППП1

ПППn

Зв’язок з другими частинами по САПР

Система управління базою даних

...

ППП складної структури включають власну керуючу частину, називану монітором. Програмна система додатково поєднує засоби взаємодії і спілкування проектувальника й ЕОМ — язиковий процесор із проблемно-орієнтованою вхідною мовою. Програмні системи разом з відповідним лінгвістичним і інформаційним забезпеченням відносяться до програмно-методичних комплексів САПР;

Керуюча частина ПО має ієрархічну організацію. В узагальненому представленні її можна розділити на рівні: операційна система обчислювальної мережі, операційні системи окремих ЕОМ, моніторне системи різних автоматизованих систем, моніторна система окремої САПР, монітори окремих програмних чи систем ППП.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: