Волейбол 10

ВОЛЕЙБОЛ

Навчання основам волейболу є складовою частиною програми з фізичного виховання для вищих учбових закладів. В процесі навчання студенти знайомляться зі змістом і основними правилами гри, опановують техніку ігрових прийомів, засвоюють найпростіші тактичні комбінації.

Учбовим планом вищих учбових закладів навчання програмному матеріалу за розділом “Волейбол” розраховано на 29 годин з розривом їх на курси: І – 7 год, ІІ – 6 год, ІІІ – 6 год, IV – 10 год. Матеріал, який вивчається, вноситься в робочий план-графік, на основі якого складаються конспекти занять.

І курс

Теорія. Аналіз – технічних прийомів гри, їх застосування. Основні правила гри. Вивчення теоретичного матеріалу проходить в процесі проведення бесіди на практичних заняттях.

Практика.

 1. Різностороння фізична підготовка (РФП). Її основними засобами є загально розвиваючі фізичні вправи, направлення на розвиток всіх фізичних якостей в процесі ходіння, бігу, стрибків, метання, вправ з предметами, естафет, спортивних ігор.

 2. Спеціальна фізична підготовка (СФП). Засоби СФП – вправи, направлені на розвиток сили і швидкості скорочення м’язів, які беруть участь у виконанні технічних прийомів, швидкості, пружності, витривалості (швидкісної, стрибкової, силової) і швидкодії реакції. Вправи подібні до основного виду діяння не тільки за характером нервово-м’язевих зусиль, але і за структурою рухів. Акробатичні вправи. Спеціальна естафета і контрольні вправи (тести).

 3. Техніка ігрових прийомів. Стійка і переміщення. Стійка – вихідне положення перед виконанням технічних прийомів. Переміщення – біг, ходьба, приставні кроки (вправо, вліво), стрибки, падіння і т.д. Передача м’яча зверху і знизу двома руками.

Нижня і верхня подача. Засоби – підготовляючи, підводячи і спеціальні вправи. Навчання починається з нижньої прямої подачі. По мірі оволодіння технікою подач проходить вивчення їх тактичного застосування.

 1. Естафети і рухливі ігри. Являються важливим засобом на початковому етапі вивчення технічних прийомів (стійки і переміщення, передачі м’яча).

 2. Учбові і двосторонні ігри. Двосторонні ігри необхідно починати проводити тоді, коли учасники навчилися приймати і передавати м’яч, а також виконувати подачу. В процесі проведення двосторонньої гри здійснюється ознайомлення з основними правилами гри, розміщення і функцією учасників гри на площадці і найпростішими тактичними діяннями.

 3. Контрольні заміри з фізичної і технічної підготовки:

а) “спурти” на відрізках 6-9 метрів;

б) стрибок в довжину з місця;

в) підтягування на перекладині, підняття і опускання тулуба;

г) передача м’яча зверху двома руками над собою;

д) нижня пряма подача.

ІІ курс

 1. Фізична підготовка – загальна і спеціальна. Із ростом рівня фізичної підготовленості учасників питома вага СФП в заняттях поступово збільшується.

 2. Технічна підготовка. Передача м’яча зверху і знизу двома руками після переміщення. Прийом – передача м’яча з подачі. Засоби – підготовляючі, підводячі і спеціальні вправи. Тактичне застосування других передач (організація нападаючих дій).

Верхня пряма подача. Засоби – підводячи і спеціальні вправи. Тактичне застосування нижньої прямої подачі (виконання подачі у визначену зону площадки, на учасника гри, який слабо володіє прийомом м’яча).

Прямий нападаючий удар. Засоби – розвиток швидкісно-силових якостей, координації рухів, використання підводячи вправ (імітація, ударний рух по нерухливому м’ячеві, кидок набивного баскетбольного м’яча із-за голови однією і двома руками), спеціальні вправи (удар по м’ячі без стрибка і в стрибкові з місця, після одного-трьох кроків розбігу з накидання і передачі м’яча партнером).

 1. Двостороння гра. Правила гри: розміщення і перехід учасників гри на подачу. Виграш очка і втрата подачі. Тактичне застосування подач і других передач.

 2. Контрольні заміри по фізичній і технічній підготовці – на основі пройденого матеріалу.

ІІІ курс

 1. Фізична підготовка – загальна і спеціальна. Об’єм засобів СФП на заняттях значно хростає.

 2. Технічна підготовка. Передача м’яча зверху і знизу двома руками. Прийом м’яча з подач з наступною передачею для нападаючого удару. Передача м’яча з врахуванням розміщення учасників гри на площадці: 6-3-4, 6-3-2. Засоби – підводячи (імітація виконання, багатократне підкидання м’яча і ударний рух) і спеціальні (подача у визначену зону площадки) вправи.

Прямий нападаючий удар. Засоби – розвиток швидкісно-силових якостей, підводячи вправи (удар в підлогу – стіну, удар після особистого підкидання м’яча в упорному положенні і в стрибку і удари з передачі м’яча через сітку). Тактика застосування нападаючого удару (удар у визначену зону площадки).

Блокіровка (одинична). Основні засоби:

а) підводячи вправи – імітації прийома, багатократні стрибки біля стінки з торканням кісті рук, блокіровка нерухомого м’яча над сіткою, переміщення вздовж сітки з імітацією прийома;

б) спеціальні вправи – блокіровка м’яча на пониженій сітці, те ж на належній висоті сітки;

в) розвиток необхідних фізичних якостей (швидкісно-силові швидкості реакції, координації рухів).

Двостороння гра. Тактика нападу з двома нападниками: 6-3-4 або 6-3-2. Виконання верхньої подачі в зону 1,5. Правила гри: фіксація помилок при прийомі і передачі м’яча (подвійне торкання, затримка м’яча).

 1. Контрольні заміри по фізичній і технічній підготовці – на основі пройденого матеріалу.

IV курс

 1. Фізична підготовка – різностороння і спеціальна. Засоби СФП мають перевагу.

 2. Технічна підготовка. Прийом-передача м’яча зверху і знизу двома руками. Засоби – спеціальні вправи (прийом – передача м’яча після подач і нападаючих ударів, подача – прийом – передача – нападаючий удар).

Прямий нападаючий удар. Засоби:

а) підводячи вправи (нападаючі удари підлога – стінка) удари через сітку після особистого підкидання м’яча з місця і після розбігу);

б) спеціальні вправи (удар з різних по висоті і швидкості передач);

в) організація нападаючих дій з двома нападниками;

г) розвиток швидкісно-силових якостей, спритності.

Блокіровка (одинична). Засоби:

а) підводячи вправи (багатократні стрибки біля стінки, біля сітки; біля баскетбольного щита з місця і після переміщення);

б) спец. вправи (блокіровка нападаючих ударів із різних по висоті і швидкості передач м’яча );

в) розвиток швидкісно-силових якостей, швидкості реакції і координації рухів.

Для того, щоб створити найбільш сприятливі умови для вивчення ігрових прийомів, навчання повинно дотримуватися наступних дій:

 1. Загальне знайомство з ігровим прийомом;

 2. Виконання ігрового прийому в спрощених умовах.

 3. Вивчення технічного прийому в умовах, наближених до ігрових.

 4. Досконалість технічного прийому в групових вправах і в грі.

Підвищується інтерес до заняття, якщо вчитель використовує змагальний метод. Щоб процес вивчення проходив успішно, потрібно постійно проставляти оцінку успішності тим, хто займається на основі контрольних замірів по фізичній і технічній підготовці.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: