Введення виділення та правка

Реферат на тему:

Введення, виділення та правка

Введення

Введення тексту

Однією з основних особливостей будь-якого текстового процесора є автоматичне розміщення тексту у рядках та на сторінках. Це означає, що при введенні немає ніякої потреби слідкувати за досягненням кінця рядка чи сторінки (як при друку на друкарській машинці). Word автоматично перенесе слово (повністю або частково, якщо дозволено перенос), яке не вміщується у рядку, на наступний рядок, а рядок, що не вміщується на сторінці, на наступну сторінку. В разі необхідності перейти на наступний рядок, до досягнення кінця попереднього, треба натиснути одночасно клавіші SHIFT та ENTER, що буде позначено на екрані символом . Перехід на нову сторінку, здійснений Word автоматично, позначається на екрані пунктирною лінією:

В разі необхідності перейти на наступну сторінку, до закінчення попередньої, треба одночасно натиснути клавіші CTRL та ENTER, що буде позначено на екрані пунктирною лінією зі словами «Разрыв страницы»:

Для кращого сприйняття будь-який текст треба розбивати на абзаци. Ознакою переходу на новий абзац є натискання клавіші ENTER. Кінець абзацу на екрані позначається символом . Введені пропуски (проміжки) між словами на екрані позначаються точками (в деяких старих шрифтах — квадратиками). Ці точки, так само як і значки та , не виводяться при друкуванні документа. Щоб відключити зображення точок та інших символів, що не друкуються, натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Непечатаемые символы». Хоча такі символи і «засмічують» екран при введенні тексту, вони часто допомагають зрозуміти чому Word автоматично розмістив текст саме так, тому при виникненні незрозумілості з розміщенням тексту радимо обов’язково вмикати цю кнопку.

Вставка спеціальних символів

Для вставки спеціальних символів, букв інших національних алфавітів та інших нестандартних символів (зокрема, математичних) призначена команда «Символ» у меню «Вставка».

Щоб швидко вводити необхідні символи, призначте для них «гарячі клавіші». Для цього виберіть команду «Символ» у меню «Вставка» а потім потрібну вкладку. Виберіть необхідну букву або символ. Натисніть кнопку «Клавиша». В полі «Новое сочетание клавиш» введіть потрібне сполучення клавіш. Натисніть кнопку «Назначить».

Word також автоматично замінює деякі сполучення клавіш символами. Наприклад, символи «-->» замінюються стрілкою . Інші варіанти подані нижче у таблиці.

Введіть

Щоб утворити

Введіть

Щоб утворити

(c)

©

:(

(r)

®

<--

(tm)

<==

:)

<>

:|

==>

Заміна виділеного тексту іншим

Для введення нового тексту замість виділеного тексту потрібно, щоб при цьому у меню «Сервис», команда «Параметры...», вкладка «Правка», вікно діалогу «Параметры правки», був встановлений прапорець «Заменять выделенный фрагмент при вводе».

Вставка дати та часу в документ

Для вставки поточної системної дати та часу виконайте команду «Дата и время» з меню «Вставка», а потім оберіть потрібний формат.

Зміна параметрів введення та правки

Для встановлення та зміни параметрів введення та редагування виберіть у меню «Сервис» команду «Параметры», а потім вкладку «Правка». У вікні діалогу «Параметры правки» встановіть потрібні прапорці.

Вставка нетекстових об’єктів

У документ, що готується Word’ом, можна вводити не тільки текстову інформацію. Серед багатьох видів нетекстових об’єктів, які можна вводити за допомогою відповідних команд із меню «Вставка», відмітимо лише математичні формули, рисунки, діаграми, таблиці тощо. Техніка роботи з цими об’єктами буде пояснена у відповідних розділах.

Виділення

Виділення тексту та рисунків за допомогою миші

Щоб виділити

Дія

Будь-який елемент або фрагмент тексту

Встановіть покажчик у початок виділення та, утримуючи натиснутою кнопку миші, виділіть текст

Слово

Вкажіть на слово та двічі натисніть кнопку миші

Рисунок

Вкажіть на рисунок та натисніть кнопку миші

Рядок тексту

Перемістіть покажчик у лівий край рядка так, щоб він змінив вигляд, після чого натисніть кнопку миші

Декілька рядків тексту

Перемістіть покажчик у лівий край рядка так, щоб він змінив вигляд, після чого, натиснувши та утримуючи кнопку миші, виділіть декілька рядків

Речення

Утримуючи натиснутою клавішу CTRL, натисніть кнопку миші, встановивши покажчик у будь-якому місці речення

Абзац

Перемістіть покажчик у лівий край рядка так, щоб він змінив вигляд, після чого двічі натисніть кнопку миші у будь-якому місці абзацу

Декілька абзаців

Перемістіть покажчик у лівий край рядка так, щоб він змінив вигляд, після чого двічі натиснувши та залишивши натиснутою кнопку миші, виберіть декілька абзаців

Весь документ

Перемістіть покажчик у лівий край тексту в будь-якому місці документа так, щоб він змінив вигляд, після чого тричі натисніть кнопку миші

Колонтитули

Встановивши поточну позицію курсору в області колонтитулів, перемістіть покажчик у лівий край колонтитулу так, щоб він змінив вигляд, після чого тричі натисніть кнопку миші. В режимі макету двічі натисніть кнопку миші, установивши покажчик на неяскравий текст колонтитулу (щоб перейти до нього), після чого тричі натисніть кнопку миші, установивши покажчик ліворуч від колонтитулу

Зауваження та виноски

Встановивши курсор у відповідну область, перемістіть покажчик у лівий край тексту так, щоб він змінив вигляд, після чого тричі натисніть кнопку миші

Вертикальний блок тексту (крім тексту усередині комірки таблиці)

Утримуючі натиснутою клавішу ALT, встановіть покажчик у початок виділення та, натиснувши кнопку миші, виділіть блок тексту

Виділення тексту та рисунків за допомогою клавіатури

Для виділення фрагментів документа також досить широко використовується клавіатура. Для цього спочатку встановіть курсор у початок (або кінець) виділення, а потім, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT (можливо, разом із клавішею CTRL), натискайте клавіші керування курсором: , , , , HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN.

Порада. Щоб вибрати діапазон елементів, вкажіть перший та останній елементи списку, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT. Щоб вибрати елементи у довільному порядку, вказуйте їх почергово, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

Виділення всього документа

Виберіть команду «Выделить все» у меню «Правка».

Зауваження. Команда «Выделить все» виділяє весь текст та рисунки у вікні або області, де знаходиться курсор. Так, при вміщенні курсору в область виносок буде виділена вся область виносок.

Продовження виділення

Якщо потрібно продовжити процес виділення у бік збільшення чи зменшення виділеного фрагмента, натисніть клавішу SHIFT і перемістіть курсор у потрібне місце.

Зняття виділення

Для зняття зробленого виділення достатньо перемістити курсор у будь-яке інше місце (не натискуючи клавішу SHIFT) за допомогою клавіш управління курсором, або зафіксувавши інше положення курсору миші.

Режим виділення (клавіша F8)

Після натискання на клавішу F8 у рядку стану Word з’являються виділені літери ВДЛ. Це означає, що Word перейшов у режим виділення. У цьому режимі переміщення курсору (за допомогою клавіатури чи миші) виділяє покритий переміщенням текст. Друге натискання F8 виділяє слово, третє — виділяє речення, четверте — виділяє абзац, п’яте — весь документ. Щоб відключити цей режим після виділення потрібного фрагменту, двічі натисніть мишею на літери ВДЛ або натисніть клавішу ESC.

Правка (редагування) тексту

Відміна або повторення останньої дії

Виберіть команду «Отменить_» або «Повторить_» у меню «Правка». Назва команди «Отменить_» («Повторить_») змінюється на «Нельзя отменить_» («Нельзя повторить_»), якщо останню дію неможливо відмінити (повторити). Вказані операції можна також реалізувати за допомогою кнопок стандартної панелі інструментів — «Отменить» та — «Повторить».

Копіювання та переміщення тексту за допомогою буфера

Виділіть фрагмент, який необхідно копіювати, перемістити або видалити.

Якщо ви хочете залишити оригінал на місці (копіювати фрагмент), натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Копировать в буфер», або виберіть команду «Копировать» у меню «Правка», або натисніть клавіші CTRL+INSERT. Після цього вкажіть курсором місце у документі, куди ви хочете вставити обраний фрагмент, та натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Вставить из буфера», або виберіть команду «Вставить» у меню «Правка», або натисніть клавіші SHIFT+INSERT.

Якщо ви хочете видалити оригінал із старого місця (перемістити фрагмент), натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Удалить в буфер», або виберіть команду «Вырезать» у меню «Правка», або натисніть клавіші SHIFT+DEL. Подальші дії ті ж самі, що і при копіюванні.

Видалення тексту

Якщо ви хочете видалити виділений фрагмент, не переміщуючи його у буфер, натисніть просто клавішу DEL.

Пошук тексту

Щоб знайти будь-який текст у поточному документі (при умові, що він там є, звичайно), виконайте команду «Найти...» у меню «Правка». У результаті з’явиться таке вікно діалогу:

При виконанні пошуку ви можете враховувати регістр (великі чи малі літери), шукати вираз як ціле слово, а також враховувати формат виразу (наприклад, курсив).

Пошук та заміна тексту

Щоб знайти якийсь текст у поточному документі та замінити його на інший, виконайте команду «Заменить...» у меню «Правка». У результаті з’явиться таке вікно діалогу:

Діалог цього вікна нагадує діалог попереднього вікна, він досить прозорий і тому не коментується.

Пошук та заміна нетекстових об’єктів

За допомогою вікон діалогу «Найти» та «Заменить» можна шукати та заміняти рисунки, спеціальні символи, поля тощо. З цією метою виберіть команду «Найти...» або «Заменить...» у меню «Правка». Натисніть кнопку «Специальный» та виберіть необхідний об’єкт із запропонованого списку.

Перевірка орфографії

Перевірка орфографії під час роботи може проводитись двома способами: або автоматично у процесі введення, або після закінчення створення документа. Зауважимо, що для перевірки обов’язкова наявність у системі відповідних словників. У разі потреби ви повинні встановити також мову у вікні діалогу «Язык», що з’являється після виконання команди «Язык...» у меню «Сервис».

Автоматична перевірка орфографії

Виберіть команду «Параметры...» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоб орфографічна перевірка слів відбувалася під час їх введення з клавіатури, встановіть прапорець «Автоматически проверять орфографию».

Примітка. При орфографічній перевірці слів під час введення тексту кожне слово, відсутнє в словнику, підкреслюється хвилястою червоною лінією. Щоб побачити список можливих вірних слів для виправлення, встановіть покажчик миші на хвилясту червону лінію, натисніть її праву кнопку, а потім виберіть вірне слово.

Перевірка орфографії після закінчення створення документа

Виберіть команду «Параметры» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоб орфографічна перевірка слів не відбувалася під час їх введення з клавіатури, вимкніть прапорець «Автоматически проверять орфографию».

Для перевірки виділеного фрагменту тексту або тексту, що починається від курсору та далі, натисніть кнопку стандартної панелі інструментів — «Орфография». Можна також скористатися командою «Орфография...» у меню «Сервис».

Перенос слів

Word дозволяє автоматично робити перенос слів, тобто переносити слово не повністю на новий рядок, а залишити певну частину слова у відповідності з правилами граматики. Перенос слів відбувається за правилами тієї мови, яка встановлена для відповідного абзацу, тому для здійснення переносів необхідна наявність у системі відповідних словників для цієї мови.

Щоб перенос слів відбувався автоматично, виберіть команду «Расстановка переносов...» у меню «Сервис», а потім встановіть прапорець «Автоматическая расстановка переносов». Цей режим може встановлюватися чи для окремих виділених абзаців, чи для документа в цілому. У випадку, коли треба явно вказати Word, де робити перенос (відсутні словники, чи там не позначена певна можливість), достатньо вставити символ м’якого переносу. З цією метою виконайте команду «Символ» у меню «Вставка» та у вкладці «Специальные символы» виберіть пункт «Мягкий перенос». На екрані вставлений символ м’якого переносу має вигляд «», але на друк, як і інші службові символи, не виводиться.

Використання переносів доцільне принаймні у 2-х випадках: коли занадто довгі слова залишають в рядку багато вільного місця, або коли треба скоротити кількість рядків у документі. Водночас, використання переносів створює великі труднощі при необхідності зберегти документ у іншому форматі, зокрема, у текстовому.

Переміщення по документу

Переміщення по документу за допомогою миші

Перейдіть до потрібного місця та встановіть курсор туди, звідки необхідно почати введення тексту.

Щоб

Дія

Перейти на один екран уверх

Встановіть покажчик над кнопкою і натисніть кнопку миші

Перейти на один рядок униз

Натисніть кнопку

Перейти на один рядок уверх

Натисніть кнопку

Перейти на один екран униз

Встановіть покажчик під кнопкою і натисніть кнопку миші

Перейти ліворуч за поле (у звичайному режимі)

Натисніть клавішу SHIFT одночасно з кнопкою

Прокрутити зображення ліворуч

Натисніть кнопку

Прокрутити зображення праворуч

Натисніть кнопку

Перейти до наступної або попередньої сторінки в режимі розмітки

Натисніть кнопку

Перехід до сторінки, закладки, виноски, таблиці, зауваженню, рисунку та інших елементів документа

Виберіть команду «Перейти» у меню «Правка». В полі «Элемент документа» виберіть тип елемента. Введіть ім’я або номер елемента в полі «Введите...». Натисніть кнопку «Перейти».

Зауваження. Щоб перейти до наступного або попереднього елемента того ж типу, залишіть поле «Введите...» порожнім та натисніть кнопку «Следующий» або «Предыдущий».

Повернення до попередньої позиції в документі

Word зберігає запис останніх трьох місць, в яких вводився або редагувався текст. Щоб перейти до місця попереднього редагування тексту, натисніть потрібну кількість разів клавіші SHIFT+F5.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: